Πέντε εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργικό για αναβάθμιση του τουρισμού στα ορεινά

Σχέδιο χορηγιών για αναβίωση της υπαίθρου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε στην πρωϊνή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του σχεδίου «Κύπρος το αύριο». Το σχέδιο αφορά χορηγίες για αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Το σχέδιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κάλυψη δαπανών 75% και σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης με κάλυψη δαπανών 100%.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού εξέφρασε ικανοποίηση για την μέχρι τώρα πορεία του τουριστικού ρεύματος, αφού το πρώτο τετράμηνο του 2022 κατέγραψε ποσοστό αφίξεων 80% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στόχος του Σχεδίου, το οποίο εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η παροχή στήριξης για:

(α) περιορισμένης κλίμακας αποκατάσταση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και ανοικτών χώρων για, μεταξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίησή τους, προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα / κατάλληλα για βιωματικές δραστηριότητες στους τομείς, της γαστρονομίας, της δημιουργίας και της μεταποίησης, φιλοξενώντας παράλληλα καλλιτέχνες, χειροτέχνες, επισκέψιμα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων κ.λ.π

(β) βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών χώρων,

(γ) ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (όπως θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία κλπ) και δραστηριοτήτων υπαίθρου (όπως τουρισμός περιπέτειας, αναρρίχηση, ποδηλασία, δασική αναψυχή κ.λ.π.)

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται σε €2.050.000, εκ των οποίων τα €1.537.500 αφορούν το 2022.

Το ύψος της επιχορήγησης σε  Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα (επιχειρήσεις) στις Ορεινές, Ακριτικές και Απομακρυσμένες περιοχές θα ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Στις περιοχές Υπαίθρου το αντίστοιχο ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65%, ενώ στις λοιπές περιοχές, το ποσοστό είναι 50% με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά Δικαιούχο: €200.000

Το ύψος της επιχορήγησης για Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχεται στο 100% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά Δικαιούχο: €65.000.

πηγή: alphanews.live