Περίεργες συμφωνίες και συμφέροντα εκατομμυρίων από την Τράπεζα Αναπτύξεως για τις μετοχές Μαλλούπας & Παπακώστας!

Εμπλοκή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Με ενδιαφέρον αναμένεται η Γενική συνέλευση των μετόχων της CLR Investment Fund (CLL) την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 50, Alpha House, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία η ώρα 16:00.

Όπως έχουμε ενημερωθεί από μερίδα μετόχων επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των μετόχων της CLL για την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να πωλήσει ποσοστό πέραν του 17% (πέραν των 7 εκατομμυρίων μετοχών) που κατείχε στην εταιρεία Malloupas & Papacostas Public Co Ltd (MPT) προς €0,19 ανά μετοχή.
Το «ύποπτο» της συναλλαγής είναι ότι η εσωτερική αξία της μετοχής είναι €0,62 ανά μετοχή και διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο στα €0,25 ανά μετοχή παρόλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της CLL έκρινε «συμφέρον προς τους μετόχους της εταιρείας» να αποδεχτεί τιμή μειωμένη κατά 70% από την αξία της. Ήδη ετοιμάζεται καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία έχει υποχρέωση να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα.
Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία εισάχθηκε στο Χρηματιστήριο το 2000 όπου άντλησε κεφάλαια γύρω στα €150,000,000. Η σημερινή εσωτερική αξία της εταιρείας είναι σχεδόν €3,000,000 με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας όμως φαίνεται να υπάρχουν και άλλες επενδύσεις ή/και περιουσιακά στοιχεία τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του αξιολογεί σε σχεδόν μηδαμινές αξίες.

Θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενα άρθρα.

Του Χαράλαμπου Αγγελιδάκη