Περισσότερα κονδύλια στην ανάπτυξη ζητά το Ευρωκοινοβούλιο


 

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι ο προϋπολογισμός της ευρωζώνης θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατική λογοδοσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ότι, όπως καθορίζεται στις συνθήκες, οποιοσδήποτε νέος δημοσιονομικός πόρος πρέπει να αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Απαντώντας στις απειλές ορισμένων κρατών μελών ότι θα προβούν σε μεγάλες περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές αξίωσαν από τις κυβερνήσεις να δηλώσουν δημόσια και με σαφήνεια ποιές ακριβώς πολιτικές θα πρέπει να εγκαταλειφθούν προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό.

“Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Τα κράτη μέλη είναι πολύ καλά στο να υιοθετούν φιλόδοξους στόχους, όπως το πρόσφατο σύμφωνο για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αλλά όταν φθάνουμε στο προκείμενο, την υλοποίηση δηλαδή των στόχων μέσω των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, τότε αναλαμβάνουν οι υπουργοί Οικονομικών. Εάν η ΕΕ δεν διαθέσει τα χρήματα εκεί που πρέπει δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας με αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια νομιμότητας απέναντι στους πολίτες μας και τους διεθνείς εταίρους μας”, δήλωσε ο Βούλγαρος Σοσιαλιστής ευρωβουλευτής και εισηγητής του ΕΚ, Ιβάλιο Καλφίν.

Στο Ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τονίζεται ιδιαίτερα ότι, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2008 και έπειτα δεν έχουν βοηθήσει στο να δοθεί ένα τέλος στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Επιβάλλεται να γίνουν “σημαντικές αυξήσεις” στους τομείς χρηματοδότησης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, των υποδομών και της έρευνας και καινοτομίας.

Με το Ψήφισμα του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να υπάρξουν πιο διαφανή και δίκαια συστήματα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού, χωρίς εκπτώσεις και διορθωτικούς μηχανισμούς. Με ξεχωριστό ψήφισμά τους, το οποίο υιοθέτησαν επίσης την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ζητούν απλούστερη του συστήματος των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ, ενώ χαιρετίζουν τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο οποίος μπορεί να χρησιμεύσει στη μείωση των εθνικών συνεισφορών για τις χώρες που θα τον υιοθετήσουν.