Πλήρης η ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας


 

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου θα συνέλθει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 24 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, και στις 24 και 25 το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας.

Τον Οκτώβριο ως είθισται τα Συμβούλια Υπουργών πραγματοποιούνται στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας, στο Λουξεμβούργο θα συνέλθουν εννέα Συμβούλια καθώς και μια συνάντηση του Eurogroup.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην παρουσία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Νοέμβριος είναι επίσης ένας μήνας εντατικών διαβουλεύσεων κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες έξι Συμβούλια Υπουργών, η μίνι ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια συνάντηση του Eurogroup και πιθανώς ακόμη ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως από τον Πρόεδρο Χερμαν βαν Ρομπέι.

Το Δεκέμβριο, τελευταίο μήνα της Κυπριακής Προεδρίας, θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες δέκα Συμβούλια Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μια συνάντηση του Eurogroup.

Ανάλογα με τις εξελίξεις δεν αποκλείεται να συνέλθουν επιπρόσθετα και άλλα Συμβούλια.