Αύξηση οργανικών θέσεων στην Ειδική εκπαίδευση

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ζητούμε την υπογραφή συμφωνίας τριετίας μεταξύ ΥΠΑΝ και ΠΟΕΔ που να διασφαλίζει το 7% εκτάκτων και στην Ειδική Εκπαίδευση.

Η αύξηση των οργανικών θέσεων στην Ειδική εκπαίδευσης (Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Φυσιοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Τυφλών, Κωφών, Ειδικής Γυμναστικής, Εκπαιδευτική Ακουολογία) αποτελεί ένα πάγιο αίτημα, το οποίο η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών θέτει συνεχώς και ανελλιπώς εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικότερα από το 2017 και μετά.

Μετά από τις επίμονες και έντονες μας προσπάθειες, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό του 2024, 161 επιπλέον οργανικών θέσεων Ειδικής Εκπαίδευσης. Με την απόφαση αυτή, θεωρητικά,  έχει αρχίσει σταδιακά η εφαρμογή μιας «αόρατης» συμφωνίας που έχει ως τελικό ορόσημο την σχολική χρονιά 2026-2027, σύμφωνα και με την εξαγγελία της Υπουργού Παιδεία Αθλητισμού και Νεολαίας , χρονιά κατά την οποία μόνο το 7% του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών θα υπηρετούν ως έκτακτοι.

Αναφερόμαστε σε «αόρατη συμφωνία» επειδή πέρα της απόφασης που έχει ληφθεί από το  Υπουργικό Συμβούλιο για να δοθεί ένα αριθμός μονιμοποιήσεων στην Εκπαίδευση , συγκεκριμένα στην Ειδική Εκπαίδευση (161 νέες οργανικές θέσεις σε όλες τις ειδικότητες) την σχολική χρονιά 2024-2025, δεν υπάρχει κάποια γραπτή συμφωνία ή άλλη δέσμευση, είτε από το  Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας είτε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό θα εφαρμοστεί και τις δύο επόμενες  σχολικές χρονιές , 2025-2026, 2026-2027.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που αξίζει να αναφερθεί, είναι το γεγονός πως ακόμα  και να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί με τον ίδιο τρόπο η αύξηση των οργανικών θέσεων και τις επόμενες δύο χρονιές,  όπως τη σχολική χρονιά 2024-2025, εξαιτίας και του μεγάλου ποσοστού εκτάκτων Ειδικών Εκπαιδευτικών που σήμερα είναι πέραν του 50% (Ειδική Εκπαίδευση 55 %, Δημοτική 10% , Προδημοτική 25%)  δεν θα μπορέσει  ο αριθμός των εκτάκτων εκπαιδευτικών στην Ειδική Εκπαίδευση να περιοριστεί στο 7% την σχολική χρονιά 2027- 2028, κάτι το οποίο για ακόμη μια φορά αφήνει εκτεθειμένους τους Ειδικούς Εκπαιδευτικούς.

Θυμίζουμε ότι και το 2015-2017 όταν είχαν δοθεί εκατοντάδες μονιμοποιήσεις ως αντιστάθμισμα της εισαγωγής  του Νέου Σχεδίου Διορισμού στην Εκπαίδευση, η Ειδική Εκπαίδευση υπήρξε η μεγάλη αδικημένη των τριών βαθμίδων, αφού από τις 700 νέες τότε οργανικές θέσεις, πήρε μόλις 150, ποσοστό πολύ μικρό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εκτάκτων εκπαιδευτικών που αριθμεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σήμερα τόσο μεγάλο αριθμό εκτάκτων.

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών θα θέσει για ακόμα μια φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ την ανάγκη όπως άμεσα ζητηθεί και απαιτηθεί από την ΠΟΕΔ, η συνομολόγηση ενυπόγραφης συμφωνίας μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΑΝ, έτσι ώστε αυτή να  δεσμεύει το ΥΠΑΝ για την εφαρμογή της πιο πάνω εξαγγελίας. Την ίδια στιγμή ζητούμε όπως  υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση, εάν ο αριθμός των νέων οργανικών θέσεων στην  Ειδική Εκπαίδευση είναι τέτοιος που να διασφαλίζει ότι το ποσοστό των εκτάκτων εκπαιδευτικών θα ανέρχεται στο 7% την σχολική χρονιά 2027-2028.

Κωνσταντίνος Χατζηθωμάς, αορίστου χρόνου λογοθεραπευτής, μέλος ΔΣ ΠΟΕΔ και μέλος Κεντρικής Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Έλενα Χατζησάββα, αορίστου χρόνου λογοθεραπεύτρια, μέλος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λευκωσίας