ΠΟΕΔ: Επέκταση προς τα κάτω της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης χωρίς το δημόσιο νηπιαγωγείο προγραμματίζει η κυβέρνηση Αναστασιάδη

 

Του Απόστολου Σκουρουπάτη*

Καθήκον και υποχρέωση της βουλής να στηρίξει το δημόσιο νηπιαγωγείο.

Ξεκάθαρες οι προθέσεις της κυβέρνησης να στηρίξει και να αναβαθμίσει τον ιδιωτικό τομέα, εις βάρος του δημόσιου σχολείου, με κονδύλια τα οποία θα αντλήσει από Ευρωπαϊκά ταμεία, στα πλαίσια του προγράμματος «Κύπρος του αύριο». Μέσα από τα νομοσχέδια που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην βουλή για επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης για να καλύπτει παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω επιχειρείται η ανάθεση υπερξουσιών στον Υπουργό Παιδείας, μέσα από τις μεταβατικές διατάξεις, έτσι ώστε να αποφασίζει για την εκπαιδευτική περιφέρεια των παιδιών ηλικίας 4 ετών αλλά και για να έχει την εξουσία μέσα από κανονισμούς και κριτήρια να στέλνει παιδιά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία με επιχορηγημένα τα δίδακτρα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 4γ του Παραρτήματος 3 αναφέρει ότι «από τη σχολική χρονιά 2023-2024, τα παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης 4 ετών και οκτώ μηνών και άνω θα φοιτούν στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, ενώ τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών θα φοιτούν σε νηπιαγωγεία, με βάση κριτήρια που θα καθορίζονται από τον Υπουργό.»!!!!! Επιπλέον, στον Οδηγό Ανάλυσης Αντικτύπου, αναφέρεται καθαρά ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για συμμετοχή ιδιωτικών νηπιαγωγείων στο Έργο για θα ετοιμαστεί σχέδιο χορηγιών στους δικαιούχους. Σημειώνεται δε εμφατικά ότι την τριετία 2023-2026 θα στηριχθούν οικονομικά, με τη μορφή επιχορήγησης, μικρές επιχειρήσεις (ιδιωτικά νηπιαγωγεία)!!!! Στην αιτιολογική έκθεση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σημειώνει ότι με τη ψήφιση των νομοσχεδίων ο Υπουργός θα έχει την εξουσία να καθορίζει κριτήρια για την κατανομή των παιδιών στα νηπιαγωγεία.

Η επέκταση προς τα κάτω της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει χωρίς το δημόσιο σχολείο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από μία κοινωνική απαίτηση και ανάγκη για να εφαρμόσει τα νεοφιλελεύθερά της σχέδια. Καμία πρόνοια για ίδρυση νέων νηπιαγωγείων, για δημιουργία νέων τμημάτων, για πρόσληψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Εντελώς και επιεικώς απαράδεκτη η πρόθεση των κυβερνώντων να μην εγγράφουν τα παιδιά υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και να τα στέλνουν με «κουπόνια φοίτησης» στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Η μπάλα είναι πλέον στα πόδια και στα χέρια των βουλευτών μας. Η νομοθεσία για επέκταση της Προδημοτικής προς τα κάτω πρέπει να περάσει χωρίς την συγκεκριμένη πρόνοια στο άρθρο 4γ του Παραρτήματος 3, έτσι ώστε η πολιτεία να είναι υποχρεωμένη να δεχτεί τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω στα δημόσια νηπιαγωγεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.

*Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ – Μέλος Κεντρικής Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.