Πώς έφτασε στα ύψη το κρατικό μισθολόγιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φ», ο κ. Σιαρλή με επιστολή του προς την Βουλή δίνει απαντήσεις στο πώς και το γιατί εκτοξεύτηκαν στα ύψη οι δαπάνες προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία, με αποτέλεσμα να πλησιάζουν για το 2012 τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Επίσης στην επιστολή παραθέτονται λεπτομερώς οι κύριες αναβαθμίσεις μισθοδοτικών κλιμάκων, που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια στην υπηρεσία, μέσω των οποίων κρατικοί αξιωματούχοι λαμβάνουν σήμερα ετήσιες ακαθάριστες απολαβές 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα, με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, το 1996 αντικαταστάθηκε ο θεσμός των συνδυασμένων θέσεων/τάξεων με Κλ. Α2-Α5/Α7, Κλ. Α2-Α4/Α7 και Κλ. Α4/Α7, με θέσεις, στις συνδυασμένες Κλ. Α2-Α5-Α7, Κλ. Α2-Α4-Α7 και Κλ. Α4-Α7, αντίστοιχα. Στόχος, οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι να ανελίσσονται στην ανώτερη θέση των συνδυασμένων θέσεων με Κλ. Α7 αντί να προάγονται.

 

Οι λόγοι για τους οποίους υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση 

Δεν υπήρχε ουσιαστική διαφορά στα καθήκοντα και τις ευθύνες μεταξύ της κατώτερης και ανώτερης θέσης των συνδυασμένων θέσεων και δεδομένου ότι, οι υπάλληλοι εκτελούσαν τα ίδια καθήκοντα και μετά την προαγωγή τους με μόνη διαφορά την πρόνοια για αυξημένο βαθμό ευθύνης, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να διαχωρίζεται μια θέση σε δύο τάξεις.

Είχαν δημιουργηθεί προβλήματα πλήρωσης σε ορισμένα Τμήματα/Υπηρεσίες, τα οποία δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις θέσεις προαγωγής στις μισθοδοτικές Κλ. Α8-Α9 ή Α9, διότι, δεν υπήρχαν υπάλληλοι στο αμέσως κατώτερο βαθμολογικό επίπεδο της Κλ. Α7.

Η αναθεώρηση των μισθοδοτικών Κλιμάκων στα ανώτατα δώματα της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έγινε τον Απρίλιο του 2000. Αίτηση για αναβάθμιση των θέσεων επιθεωρητή Α΄ Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης και διευθυντή Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, υπέβαλε η συνδικαλιστική πλευρά προς την τότε Κυβέρνηση. 

Στα ύψη οι μισθοί

Το υφιστάμενο κρατικό μισθολόγιο που τέθηκε σε ισχύ το 1980, παρουσίασε με την πάροδο του χρόνου αρκετές αδυναμίες. Για παράδειγμα, είχε καταστεί υπερβολικά ανταγωνιστικό εξωτερικά και άδικο για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπήρχε αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός διαρθρώσεων, παρατηρείτο μια συνεχής τάση συμπίεσής του προς τα πάνω σε βάρος των κατόχων των ανωτάτων θέσεων ενώ ορισμένες Κλίμακες χρησιμοποιούνταν μεμονωμένα, συμπληρώνει ο «Φ»

Καταβλήθηκαν αρκετές προσπάθειες από την επίσημη πλευρά, για περιορισμό ή και άρση των αδυναμιών και το 1998 δόθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Ωστόσο, δεδομένων των προαναφερόμενων ρυθμίσεων που αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς, η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. επεδίωξε να εξασφαλίσει αντίστοιχα οφέλη. Μετά από διαβουλεύσεις, υιοθετήθηκαν ανάλογες μισθολογικές αναβαθμίσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2002.

Παράλληλα με τις νέες αναβαθμίσεις προτάθηκε από την κυβέρνηση η μείωση απολαβών του νεοεισερχόμενου προσωπικού κατά 10% τα δύο πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του και η τοποθέτησή του στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας της θέσης του στο τρίτο έτος της υπηρεσίας του. Ωστόσο, η εν λόγω ρύθμιση, δεν προωθήθηκε.