Πώς και πότε θα καταβληθεί το Χριστουγεννιάτικο Δώρο σε δικαιούχους κοινωνικών παροχών

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα  την πρόταση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας για παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Δώρου στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου, Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας και στους λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος και άλλων κοινωνικών παροχών. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω Απόφασης ανέρχεται σε περίπου 17.3 εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, το Χριστουγεννιάτικο Δώρο θα παραχωρηθεί ως ακολούθως:

A. Στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) που είναι δικαιούχοι κατά τον Δεκέμβριο 2023, ποσό  που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον Δεκέμβριο 2023. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 12.2023.

B.Στους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή Δημοσίου Βοηθήματος, ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου του μηνός Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστο ποσό τα €100. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 12.2023.

Γ. Στις δικαιούχες του Σχεδίου Παροχής Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας για το 2023, ποσό ύψους €100. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 18.12.2023

Δ. Στους λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον Δεκέμβριο 2023. Για όσους λαμβάνουν μηνιαίο Δημόσιο Βοήθημα οι επιταγές θα αποσταλούν στις 12.12.2023 με ημερομηνία εξαργύρωσης 14.12.2023 ή θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 14.12.2023. Για όσους λαμβάνουν έκτακτο Δημόσιο Βοήθημα οι επιταγές θα αποσταλούν στις 13.12.2023 με ημερομηνία εξαργύρωσης 15.12.2023 ή θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15.12.2023

Ε.  Στους εγκλωβισμένους, ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμβρίου 2023. Το ποσό θα καταβληθεί μέσω επιταγών οι οποίες θα αποσταλούν στις 13.12.2023 ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στις 13.12.2023.

Στ. Στα παιδιά εγκλωβισμένων τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παραχωρηθεί για τον μήνα Δεκέμβριο 2023. Το ποσό θα καταβληθεί μέσω επιταγών οι οποίες θα αποσταλούν στις 13.12.2023 ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στις 13.12.2023.

Ζ.  Στους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή Δημοσίου Βοηθήματος, ποσού ύψους €100, νοουμένου ότι το ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας για το 2022, όπως αυτό υπολογίστηκε βάσει του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, δεν υπερβαίνει τις €19.500,00 και το ύψος των καταθέσεων, βάσει των τελευταίων στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Κοινωνικών Παροχών, δεν υπερβαίνει τις €10.000,00. Το ποσό θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 18.12.2023.

Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για ενωρίτερη καταβολή των επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών, ως ακολούθως:

Παροχή Ημερ. κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου Ημερ. αποστολής και ημερ. εξαργύρωσης επιταγής
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΥΔΕΠ) 13.12.2023
Μηνιαίο επίδομα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) 14.12.2023 12.12.2023 και

14.12.2023

Έκτακτο επίδομα Δημόσιου Βοηθήματος (ΥΚΕ) 15.12.2023 13.12.2023 και

15.12.2023

Επίδομα του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (ΥΔΕΠ) 18.12.2023
Μηνιαίο Επίδομα Τέκνου σε τρίτεκνες/ πολύτεκνες οικογένειες (ΥΔΕΠ) 11.12.2023
Μηνιαίο Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΥΔΕΠ) 11.12.2023
Κατά Χάριν Μηνιαίο Χορήγημα σε Βετεράνους και Χήρες Βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (ΥΔΕΠ) 11.12.2023
Επίδομα Εγκλωβισμένων (ΥΚΕ) 13.12.2023 13.12.2023
Επίδομα επανεγκατασταθέντων  (ΥΚΕ) 13.12.2023 13.12.2023
Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας (ΤΚΕΑΑ) 15.12.2023
Επίδομα Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία ή Τετραπληγία (ΤΚΕΑΑ) 15.12.2023
Χορηγία Τυφλών (ΤΚΕΑΑ) 15.12.2023
Επίδομα Διακίνησης (ΤΚΕΑΑ) 15.12.2023
Υλικές Συνθήκες Υποδοχής σε αιτητές διεθνούς προστασίας (ΥΚΕ) 18.12.2023 και 19.12.2023