Πόσοι εκπαιδευτικοί δεν πήραν τεστ την πρώτη μέρα και δεν μπήκαν στις τάξεις – Η ανακοίνωση του Υπ.Παιδείας

Κατά τη σημερινή μέρα με την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης της Λυκειακής και Τεχνικής Μέσης Εκπαίδευσης με φυσική παρουσία μαθητών και μαθητριών, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις για τη σταδιακή άρση περιορισμών, παρουσιάστηκαν στα σχολεία 52.000 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης και 7.000 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης Λυκείων και του Γ’ έτους Τεχνικών Σχολών.

Η προσέλευση των μαθητών-μαθητριών και των εκπαιδευτικών έγινε ομαλά και τα μαθήματα διεξήχθησαν κανονικά. Ουσιαστικά παρουσιάστηκαν όλοι στο σχολείο αφού μεταξύ των τελειόφοιτων λυκείων και τεχνικών σχολών καταγράφηκαν 166 απουσίες ή ποσοστό 3,1% του συνόλου.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που παρουσιάστηκαν σήμερα στα σχολεία είχαν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο (rapid test) όπως προβλέπεται από το σχετικό Διάταγμα. Μόνο οκτώ εκπαιδευτικοί (πέντε στη Δημοτική και τρεις στη Μέση Εκπαίδευση), σε ένα σύνολο που υπερβαίνει τις 7.000 αρνήθηκαν να προσκομίσουν πιστοποιητικό διαγωνιστικού ελέγχου και ως εκ τούτου δεν τους επιτράπηκε να παραμείνουν στο σχολείο.

Σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις, το ΥΠΠΑΝ θα προβεί στη συνέχεια στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά περιορισμένη έκταση αυτής της αρνητικής συμπεριφοράς, δεν τίθεται θέμα συζήτησης ως προς την εν γένει στάση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό Διάταγμα, τα σχολεία προχωρούν σε προγραμματισμό ούτως ώστε από την επόμενη εβδομάδα να υποβάλλεται εκ νέου σε διαγνωστικό έλεγχο αντιγόνων (rapid test) ένα ποσοστό 20% των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζόμενων στο σχολείο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες που προσήλθαν σήμερα στο σχολείο ένα πολύ μεγάλο μέρος, σε ποσοστό 63%, είχαν αρνητικό τεστ. Φαίνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν ακολουθήσει τις παροτρύνσεις του ΥΠΠΑΝ και γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να συγχαρούμε τόσο τους ιδίους όσο και την οικογένειά τους.

Το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα διοργανώσει από την επόμενη εβδομάδα με συνεργεία που θα επισκέπτονται σχολεία και πρόσθετα τεστ ούτως ώστε να παρακολουθείται η υγειονομική κατάσταση μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι από τις 29 Ιανουαρίου 2021 απουσιάζουν με άδεια ασθενείας και Ειδική άδεια για λόγους Δημόσιας Υγείας 147 εκπαιδευτικοί στη Δημοτική Εκπαίδευση, 56 εκπαιδευτικοί στη Μέση Γενική και ακόμα 7 στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση. Συνολικά απουσιάζουν λιγότερο από 3% και έχουν αντικατασταθεί για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Οι πλείστοι από αυτούς τους εκπαιδευτικούς απουσιάζουν λόγω της ανάγκης για φύλαξη τέκνων.

Η συνολική εικόνα αυτής της πρώτης μέρας είναι από απόψεως υγειονομικής ασφάλειας πολύ ικανοποιητική και δείχνει τόσο την ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών και των παιδιών, όσο και τη σωστή διαχείριση από τις διευθύνσεις των σχολείων.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν και όλες οι διαδικασίες εξακρίβωσης και συμβουλευτικής λειτουργίας ως προς την τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, με τη συμβολή των επιθεωρήσεων και των διευθύνσεων των σχολείων, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι τα σχολεία παραμένουν υγειονομικά ασφαλείς χώροι. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να επιδοθούν και στο κυρίως έργο τους, που είναι η εκπαίδευση.

Εξάλλου, την ερχόμενη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου θα διενεργηθεί και διαδικτυακό σεμινάριο από μέλος της Ειδικής Επιτροπής για ψυχολογική στήριξη και ανάκαμψη των πολιτών έναντι της πανδημίας προς τους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης προκειμένου να τους ενισχύσει και καθοδηγήσει ως προς την αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων στα παιδιά.

Τέλος, σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί σήμερα στα Γυμνάσια, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναπροσαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ούτως να καλύπτει στο σύνολό του το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αναλόγως αναπροσαρμόζεται και το ωράριο λειτουργίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.