Πράσινο φως από Λοϊζίδου για τοποθέτηση καμερών στα σχολεία – Οι περιορισμοί

Ολοκληρώθηκε «αισίως» η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με τη Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης σε Σχολικές Μονάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κ. Λοϊζίδου, το Υπουργείο Παιδείας, διενήργησε εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τη λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στις σχολικές μονάδες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, την οποία υπέβαλε στο Γραφείο μου για σκοπούς διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου,

α. Θα τοποθετηθούν βιντεοκάμερες στις κεντρικές εισόδους-εξόδους των σχολικών μονάδων, καθώς και περιμετρικά αυτών.

β. Η εμβέλεια καταγραφής θα περιορίζεται εντός των ορίων των σχολικών μονάδων και δεν θα καταγράφονται παρακείμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι χώροι.

γ. Το ΚΚΒΠ θα ενεργοποιείται σε ώρες εκτός λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

δ. Το οπτικογραφημένο υλικό θα αποθηκεύεται για περίοδο 72 ωρών.

ε. Αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικογραφημένο υλικό.

στ. Θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για ενημέρωση.

Υπό το πρίσμα όσων τέθηκαν ενώπιόν της Επιτρόποτ και κατόπιν χθεσινής επιβεβαίωσης της υιοθέτησης των τελικών σχολίων και των υποδείξεών της, έκρινε ότι η εκτίμηση αντικτύπου πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 35 του ΓΚΠΔ και, ως εκ τούτου, ενέκρινε την εγκατάσταση ΚΚΒΠ στις σχολικές μονάδες.

“Συνεπώς το ΥΠΑΝ ως υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση και μπορεί να ξεκινήσει τις σχετικές δραστηριότητες και πράξεις επεξεργασίας, που αποτέλεσαν αντικείμενο της υποβληθείσας εκτίμησης αντικτύπου. Σε πρώτο στάδιο, η λειτουργία του ΚΚΒΠ θα ξεκινήσει πιλοτικά σε 10 σχολικές μονάδες”, κατέληξε.

πηγή: Philenews