Πράσινο φως για το πρώτο κρεματόριο στην Κύπρο

Πράσινο φως άναψε η περιβαλλοντική αρχή για έργο που αφορά την ανέγερση και λειτουργία του πρώτου κρεματορίου για την καύση/αποτέφρωση ανθρωπίνων σορών στην Κύπρο. Το έργο προωθεί η εταιρεία M.W. CREMATORIUM CYPRUS LTD. Ο προτεινόμενος χώρος ανέγερσης αφορά βιομηχανικό τεμάχιο εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, στην Πάφο.

To κτήριο στέγασης του κρεματορίου αφορά σε συνήθη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και τούβλα. Θα διαθέτει δύο ορόφους (υπόγειο και ισόγειο), με ωφέλιμο εμβαδόν 403 και 334 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα.

Το ισόγειο του οικοδομήματος περιλαμβάνει τους εξής χώρους: την κύρια είσοδο με χώρο αναμονής για τους επισκέπτες, 3 γραφεία για το προσωπικό, κουζίνα, τουαλέτες επισκεπτών και προσωπικού, όπως και τον χώρο όπου θα γίνεται ο αποχαιρετισμός του νεκρού, με περίπου 70 θέσεις.

Στον υπόγειο χώρο του οικοδομήματος περιλαμβάνονται οι υποστηρικτικοί χώροι. Μεταξύ αυτών, ο χώρος για την παραλαβή και ετοιμασία της σορού, ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεται ο αποτεφρωτήρας, γραφείο παράδοσης της τέφρας, τα ψυγεία προσωρινής παραμονής των σορών, όπως και 3 θέσεις στάθμευσης.

Ο εξωτερικός χώρος του οικοδομήματος περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης 30 θέσεων για τους επισκέπτες και το προσωπικό (εκ των οποίων οι δύο είναι θέσεις ΑΜΕΑ). Στο ίδιο σχέδιο (Β-3), παρουσιάζεται μία πρώτη αποτύπωση της προτεινόμενης τοπιοτέχνησης του χώρου, με την χρήση ανθώνων, θάμνων και δένδρων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ένα εξωτερικό υπόστεγο και τη διαδρομή εισόδου/εξόδου στην ανάπτυξη.

Οι τεχνολογίες που προτείνονται στο έργο έχουν αποδεδειγμένη, με μετρήσεις, αποτελεσματικότητα. Το σύστημα κρεματορίου, με όλη την αντιρρυπαντική του τεχνολογία, είναι πανομοιότυπο με άλλα στο εξωτερικό και έχει πολλάκις ελεγχθεί μέχρι τώρα για την αξιοπιστία του.

Προστέθηκαν αισθητήρες ελέγχου της εύρυθμης λειτουργίας κάθε αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τέλος αποφασίστηκε η χρήση εσωτερικής, αυτόματης ασφαλιστικής δικλίδας,από τον κατασκευαστή, ότι σε περίπτωση που δεν λειτουργεί πέραν των 1100 βαθμών κελσίου ο μετακαυστήρας, το σύστημα θα τερματίζει τη λειτουργία του.

Με αυτά τα δεδομένα, η μελετητική ομάδα θεωρεί ότι διασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό η λειτουργία της διεργασίας χωρίς σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Το έργο υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει σε περίοδο 18-24 μήνες μετά την εξασφάλιση όλων των αδειών, ενώ το κόστος του υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα €2,2 εκατ.

Ο νόμος που νομιμοποιεί την καύση νεκρών στην Κύπρο ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016.

ΑΠΟΨΗ

Διαδεδομένη η αποτέφρωση στο εξωτερικό

Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό αποτέφρωσης είναι πολύ υψηλό. Στην Αγγλία φτάνει στο 80%, στο 63% στη Γερμανία και στο 80% στην Τσεχία, ενώ στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα τελευταία χρόνια το 50%. Αντίθετα, στην Ελλάδα, όπου λειτουργεί κρεματόριο από το 2019, το ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 1,5%. Καθοριστική πάντως είναι και η επιρροή της Εκκλησίας, η οποία δεν ευνοεί την αποτέφρωση, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι συγγενείς δεν σέβονται την επιθυμία των αποθανόντων για αποτέφρωση. Θα έχει ενδιαφέρον, πάντως, να δούμε εάν τα ποσοστά στην Κύπρο θα είναι υψηλότερα από αυτά στην Ελλάδα. 

πηγή: Philenews