Προαγωγές Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας… με δόσεις

Φθάνει το πλήρωμα του χρόνου για την κάλυψη των τριών κενών θέσεων – Πληροφορίες

Τα κενά στη θέση των Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας  παραμένουν και δυσχεραίνουν το έργο της ηγεσίας  σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως πληροφορούμαστε, το σκηνικό φαίνεται να ξεκαθαρίζει και οι τρεις θέσεις θα πληρωθούν με δόσεις.

Όπως πληροφορούμαστε, πρώτα θα προαχθεί ο ένας Βοηθός. Σε αυτή την περίπτωση αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι ο νυν Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας Γιαννάκης Γεωργίου θα πάρει το χρίσμα.

Ακολούθως, θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης  με στόχο να επιλεγούν οι άλλοι δυο εκλεκτοί. Όπως πληροφορούμαστε, προκρίνονται αυτή τη στιγμή τα ονόματα των ανώτερων αξιωματικών Ιάκωβου Ιωάννου και Μάριου Χριστοφίδη. Ωστόσο, τις δικές τους πιθανότητες έχουν και 1-2 άλλοι αξιωματικοί.

Σημειώνεται ότι με βάση τον Περί Αστυνομίας Νόμο δικαίωμα να διεκδικήσουν την προαγωγή τους όλοι οι Ανώτεροι Αστυνόμοι που βρίσκονται σε αυτό το βαθμό για 2 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως τον τελικό λόγο έχει η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου.

Με βάση τον Περί Αστυνομίας Νόμο οι θέσεις Υπαρχηγού στην Αστυνομία είναι 4: Βοηθός Αρχηγός υπεύθυνος για τον κλάδο Επιχειρήσεων, Βοηθός Αρχηγός για τον κλάδο Εκπαίδευσης. (τη θέση κατείχε ο Γεώργιος Φράγκος), Βοηθός Αρχηγός για τον κλάδο Διοίκησης (τη θέση κατέχει ο Χριστόφορος Μαυρομμάτης) και Βοηθός Αρχηγός για τον κλάδο Υποστήριξης (τη θέση κατείχε ο Πανίκος Αντωνίου).

Τους τελευταίους μήνες λόγω της αφυπηρέτησης των δυο Βοηθών Αρχηγών (Φράγκος, Αντωνίου και διορισμού του Δ. Δημητρίου στο δεύτερο τη τάξει αξίωμα της Αστυνομίας)  τα τέσσερα χαρτοφυλάκια μοιράζονταν ο Υπαρχηγός Δ. Δημητρίου και ο Χρ. Μαυρομμάτης.

πηγή: Offsite