Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) για το 2023

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνικής
Κυβέρνησης (MEXT) θα προσφέρει υποτροφίες για το 2023 για Κύπριους υπήκοους, που
γεννήθηκαν στις ή μετά τις 2 Απριλίου, 1988, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ιαπωνικά πανεπιστήμια σαν ερευνητές για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Διάρκεια της υποτροφίας και τι καλύπτει:
Η διάρκεια σπουδών για ερευνητές είναι 2 χρόνια ή έναμιση χρόνο (συμπεριλαμβανομένων έξι μηνών εκμάθησης της Ιαπωνικής γλώσσας, εάν χρειαστεί).

Η υποτροφία περιλαμβάνει το ταξίδι προς/από Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη φοιτητική βίζα και ένα μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό ανέρχεται στα 143.000 ΓΕΝ (περίπου 1.000 ΕΥΡΩ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία) για ερευνητές.

Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τον Ιούνιο 2022, αρχικά με βάση την αξιολόγηση των
εγγράφων που θα κατατεθούν και αργότερα με βάση την απόδοση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις Αγγλικής και Ιαπωνικής γλώσσας, καθώς και στην προσωπική συνέντευξη τα οποία θα γίνουν στις 22 Ιουνίου, 2022.

* Η ημερομηνία και διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων τυχών να μεταφερθεί σε περίπτωση έξαρσης της πανδημίας.
* Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να
αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται
διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις..
Προθεσμία και δικαιολογητικά :
Η προθεσμία για κατάθεση εγγράφων είναι στις 8 Ιουνίου 2022 είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με την προσκόμησή τους στην Πρεσβεία.

* Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την προθεσμία.

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε το 2018 με αποστολή να διαδώσει την Ιαπωνική κουλτούρα στους κατοίκους της Κύπρου μέσω εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και επιχορηγήσεων.

Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην
Κυπριακή Δημοκρατία
Εσπερίδων 5,
Στρόβολος 2001
Λευκωσία, Κύπρος
www.cy.emb-japan.go.jp
https://www.cy

Για όλες τις λεπτομέρειες και έγγραφα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πρεσβείας:
https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00056.html
Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων
Εσπερίδων 5, Στρόβολος, 2001, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 394 800 | Φαξ: +357 22 319 077
Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
Ιστότοπος: https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_el/index.html
Σελίδα στο Facebook: Embassy of Japan in Cyprus | Facebook
Προφίλ στο Instagram: Japanese Amb. SEKI in Cyprus