Προς σύσταση, όχι απόφαση για τρίτη δόση

Δεν αναμένει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων η κυβέρνηση – Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τα δεδομένα