Προσεκτική και υπεύθυνη διαχείριση του σχεδίου πολιτογράφησης μέσω επένδυσης

Σημαντική η συμβολή του στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της ΟΕΒ) θεωρεί ότι η συμβολή του σχεδίου πολιτογράφησης μέσω επένδυσης, στην προσπάθεια για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, υπήρξε καταλυτική. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την πολύ προσεκτική διαχείριση και προβολή του σχεδίου, μακριά από υπερβολές και ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως να εκθέτουν την Κύπρο και να επηρεάζουν δυσμενώς την προσπάθεια προβολής της χώρας μας ως ενός ελκυστικού, αλλά πρωτίστως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.

Ο Σύνδεσμος χαιρετίζει τους αυστηρότερους κανονισμούς για τη διαχείριση του σχεδίου που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και με τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως ο CIPA, να περιορίσουν φαινόμενα επιθετικής διαφήμισης ή και παραπληροφόρησης επενδυτών.

Το σχέδιο πρέπει να προστατευτεί γιατί αποτελεί σημαντικό κίνητρο για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και έχει συμβάλει στη δυναμική επαναδραστηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Η οικοδομική βιομηχανία και ευρύτερα ο τομέας ανάπτυξης γης της χώρας συμβάλλουν ουσιαστικά στο κυπριακό ΑΕΠ, περίπου κατά 17% ετησίως.