Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση/Παρουσίαση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών πάρκων στις κοινότητες Ακακίου και Κοκκινοτριμιθιάς

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση/Παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 72MW με αποθήκευση ενέργειας 41MW/82MWh στις κοινότητες Ακακίου και Κοκκινοτριμιθιάς

Δια της παρούσης, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση/Παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 72MW με αποθήκευση ενέργειας 41MW/82MWh στις κοινότητες Ακακίου και Κοκκινοτριμιθιάς, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Broadway στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς. Φορέας της Ανάπτυξης είναι οι εταιρείες AGM Solar Power Limited & AGM Lightpower Limited.

Το έργο που εξετάζεται αφορά στην κατασκευή των προαναφερθέντων φωτοβολταΐκών πάρκων σε μία συνολική έκταση εμβαδού περίπου 0,82km2, που εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Ακακίου και Κοκκινοτριμιθιάς.

Ο σκοπός της δημόσιας παρουσίασης είναι η ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων τοπικών αρχών για τα κύρια αποτελέσματα της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον του εν λόγω έργου. Στα πλαίσια αυτά θα δοθεί η δυνατότητα στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν σχόλια και παραστάσεις για το Έργο βασιζόμενοι και στα αποτελέσματα της Μελέτης που θα παρουσιασθεί, έτσι ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου.

Το πρόγραμμα της δημόσιας παρουσίασης είναι ως εξής:

  • 18.00 – 18.15: Προσέλευση
  • 18:15 – 18.45: Παρουσίαση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)
  • 18.45 – 19.30: Ερωτήσεις/ απαντήσεις και Συζήτηση

Η Ομάδα Μελέτης
I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd
Εκ μέρους των εταιρειών
AGM Solar Power Limited & AGM Lightpower Limited