Πρόστιμο σε φρουταρία – Εξυπηρετούσε μεγαλύτερο αριθμό πελατών

Οι καταγγελίες της Αστυνομίας