Προτάσεις Υποψηφίου Προέδρου Χαράλαμπου Αριστοτέλους για Φορολόγηση της Εκκλησίας

Αυτούσια η δήλωση

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αριστοτέλους σε συνέχεια της εξαγγελίας του για εισαγωγή «ειδικής» φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας και των εισοδημάτων της που μέχρι σήμερα εξαιρούνται προτείνει τις πιο κάτω νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις με τις οποίες θεωρούμε θα ισοσταθμιστούν ως κάποιο βαθμό οι υπερεξουσίες του οργανισμού της Εκκλησίας και του ανώτερου κλήρου, με απώτερο στόχο τον πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους. Συγκεκριμένα ο κ. Αριστοτέλους προκρίνει τις πιο κάτω προτάσεις:

1.       Καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στην ολότητα της εκκλησιαστικής γης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας νόμου. Εξαιρούνται ναοί και εκκλησιαστικά μνημεία.

2.       Καταβολή δημοτικών και κοινοτικών τελών στο εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο ή Κοινοτικό Συμβούλιο για την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας που βρίσκεται στα όρια του δήμου ή κοινότητας που αφορούν. Εξαιρούνται τα εκκλησιαστικά μνημεία.

3.       Καταβολή φόρου εισοδήματος στα εισοδήματα της Εκκλησίας της Κύπρου τα οποία δεν σχετίζονται ή αφορούν φιλανθρωπικό έργο.

4.       Καταβολή ΦΠΑ για ανέγερση και συντήρηση ακινήτων της εκκλησίας που μέχρι σήμερα εξαιρούνται. Εξαιρούνται οι ναοί, εκκλησιαστικά μνημεία και διατηρητέα κτήρια.

5.       Έλεγχος και κατάργηση (σε περίπτωση που εξακολουθεί να ισχύει) του δικαιώματος των μελών της  Ιεράς Συνόδου και των ηγουμένων σταυροπηγιακών μονών να έχουν την δυνατότητα απόκτησης αδασμολόγητου οχήματος.