Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα (Πίνακας)

Το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους