Πτώμα-Κρίμα

Σε όποιον και αν ανήκει το πτώμα που ξέβρασε η θάλασσα είναι κρίμα.
Πολύ περισσότερο αν ανήκει σε κάποιο ανήλικο.
Εδώ το ρεπορτάζ