Πτώση σημείωσε το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης, υπό το βάρος των πιέσεων που δέχθηκε από τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 1,29% και έκλεισε στις 124,84 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε απώλειες σε ποσοστό 1,11% κλείνοντας στις 47,23 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 370.919 ευρώ.

Παρά την πορεία σταθεροποίησης της αγοράς στην προηγούμενη τιμή κλεισίματος της κατά το πρώτο ημίωρο της χρηματιστηριακής συνάντησης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε στη συνέχεια χαμηλότερα. Το ΧΑΚ υποχώρησε αρχικά μέχρι και τις 123 μονάδες για να περιορίσει ακολούθως τις απώλειες του, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται κυρίως στο επίπεδο των 124 μονάδων. Τελικά, η αγορά έκλεισε στις 124,84 μονάδες, σε σχέση με 126,47 μονάδες στη συνάντηση της Δευτέρας, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,29%.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με κέρδη έκλεισε ο δείκτης των Εναλλακτικών Αγορών σε ποσοστό 0,51%.

Απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,26%, ο τομέας των Τραπεζών σε ποσοστό 1,33%, ο τομέας των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,90%, η Παράλληλη Αγορά σε ποσοστό 1,69% και ο τομέας των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,26%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με 286.597 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,241 ευρώ – πτώση 2,43%), της Λαϊκής Τράπεζας με 57.932 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,081 ευρώ – άνοδος 2,53%), της AP (ANDREOU PARASKEVAIDES) ENTERPRISES με 8.280 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,18 ευρώ – πτώση 1,09%, της Δήμητρας Επενδυτικής με 7.119 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,207 ευρώ – πτώση 1,42%) και της Ελληνικής Τράπεζας με 4.296 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,173 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά και 11 πτωτικά, ενώ 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 390.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.611.110.558 Δικαιώματα Προτίμησης (Nil-Paid Rights) της Λαϊκής Τράπεζας.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης παραχωρήθηκαν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε μία μετοχή της εταιρείας. Κάθε 6 Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε 67 πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές με τιμή εξάσκησης 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι 15 Ιουνίου 2012 – 29 Ιουνίου 2012.

Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Ιουνίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουνίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο.

Ο κωδικός των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι ΛΑΙΚΠ/ CPBRI, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0122580117.

Το ΧΑΚ αναφέρει επίσης ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 25 Ιουλίου 2012, εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το σχετικό Μητρώο δικαιούχων που θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001.

Επίσης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 308.019.635 Δικαιώματα Προτίμησης (Nil-Paid Rights) της Ελληνικής Τράπεζας.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης παραχωρήθηκαν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε μία μετοχή της εταιρείας. Κάθε 2 Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή με τιμή εξάσκησης 0,43 ευρώ. Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι 15 Ιουνίου 2012 – 6 Ιουλίου 2012.

Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Ιουνίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο.

Ο κωδικός των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι ΕΤΔΠ/ HBRI, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0122560119.

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 31 Ιουλίου 2012, εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το σχετικό Μητρώο δικαιούχων που θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001.