Πτωτικά κινείται τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραφε απώλειες σε ποσοστό 1,37%, πέφτοντας στις 39,61 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανέρχεται στα €245.173.

Από τους επιμέρους δείκτες, όλοι σημειώνουν απώλειες. Η Κύρια Αγορά σημειώνει ζημιές 0,96%, η Εναλλακτική Αγορά 1,42%, τα Ξενοδοχεία 0,88% και οι Επενδυτικές 0,11%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα έχει η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (πτώση 2,30%) με όγκο συναλλαγών €211.265 και ακολουθεί η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτικής (χωρίς μεταβολή) με όγκο €13.651, της Πετρολίνα με €4.682 (πτώση 6,06%), της Ελληνικής Τράπεζας με €4.660 (πτώση 1,47%) και της Τσιμεντοποιοία Βασιλικού με €4.300 (χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, 2 κινούνται ανοδικά, 6 πτωτικά και τέσσερις παραμένουν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 98.

Πηγή: KYΠΕ