Ρίχνουν ταχύτητα οι αναδιαρθρώσεις δανείων

Την πρώτη θέση στις αναδιαρθρώσεις με συντριπτική διαφορά είχαν τα μεγάλα εταιρικά δάνεια άνω του €1 εκατ.