Σαράντα νέοι φοιτητές τη νέα χρονιά στην Ιατρική Σχολή του Παν. Κύπρου

Σαράντα φοιτητές αναμένεται να φοιτήσουν τη νέα χρονιά στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ μέχρι σήμερα οι φοιτητές της Σχολής ανέρχονται στους 60. Την ίδια ώρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το κτήριο «Ιατρική Σχολή και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. Σιακόλας» με προθεσμία υποβολής των αρχιτεκτονικών προτάσεων την 27η Οκτωβρίου 2015.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ιατρική Σχολή στοχεύει να προσελκύσει άριστους φοιτητές και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, και να δημιουργήσει υψηλού επιπέδου υποδομές, ώστε να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις ιατρικές σχολές της περιοχής, που αφορούν τόσο θέματα εκπαίδευσης, όσο και έρευνας και καινοτομίας.

Ως προς τις κτηριακές εγκαταστάσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει τη διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού μέσω της οποίας επιδιώκει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση του έργου της Ιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, η οποία θα ικανοποιεί τις χωροταξικές, αρχιτεκτονικές, λειτουργικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές, ενεργειακές και κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου.

Η Ιατρική σχολή θα λειτουργεί με ουσιαστική και ολοκληρωμένη παρουσία σε δύο κτήρια. Στο νέο κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη θα διδάσκονται τα έτη 1-3 και στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας (ΣΕΚΥ) , πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τα έτη 4-6.

Η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτομιών θα πραγματοποιείται και στους δύο πυρήνες (Ιατρική Σχολή στο ΣΕΚΥ και Ιατρική Σχολή στην Πανεπιστημιούπολη), με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη, όπου θα δημιουργηθούν συνέργειες με Σχολές και Τμήματα που έχουν, ήδη, καταξιωμένη παρουσία στον τομέα της έρευνας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 αναμένεται να φοιτήσουν 40 φοιτητές, ενώ στο παρόν στάδιο οι φοιτητές ανέρχονται στους 60. Σήμερα, η Ιατρική Σχολή στελεχώνεται από έναν Καθηγητή και έναν Επίκουρο Καθηγητή, ενώ στο ακαδημαϊκό έργο συνεισφέρουν αρκετοί Επισκέπτες Καθηγητές.

Στις 27 Μαρτίου, 2015 προκηρύχθηκαν δύο θέσεις στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή (Φαρμακολογία και Ιστοπαθολογία), οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία πλήρωσης. Περαιτέρω, μετά την αποπαγοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να προκηρυχθούν έξι νέες Ακαδημαϊκές θέσεις, τρεις στη βαθμίδα του Καθηγητή (Γενική Χειρουργική, Εσωτερική Παθολογία και Παιδιατρική), και τρεις στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή (Εσωτερική Παθολογία, Επιδημιολογία / Δημόσια Υγεία και Κλινικές Δεξιότητες), καθώς επίσης και δύο θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Βιοχημεία/Κυτταρική Βιολογία/Γενετική και Ανατομία).