Σαββίδης: Καταχωρεί έφεση μετά από νέα δικαίωση κουρεμένου καταθέτη

Έφεση καταχωρεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Σαββίδης, σε νέα Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για αποζημίωση καταθετών εξαιτίας απομείωσης καταθέσεων το 2013.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, «ο Γενικός Εισαγγελέας, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα καταχωρήσει έφεση κατά της νέας απόφασης του, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2023, να δικαιώσει ενάγοντες-καταθέτες αγωγής ότι «έχουν υποστεί βλάβη στην περιουσία τους και ως εκ τούτου δικαιούνται αποζημίωσης», για τις απώλειες που υπέστησαν εξαιτίας της απομείωσης των καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα το 2013, δυνάμει του περί «’’Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013’’».

Όπως αναφέρεται, «η Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, η οποία εκδόθηκε από τον ίδιο Δικαστή ως η Απόφαση ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2023 με την οποία δικαίωσε ενάγοντα σε παρόμοιας φύσεως υπόθεση, αποκλίνει από την πληθώρα των Αποφάσεων που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα, όπου παρόμοιες απαιτήσεις απορρίφθηκαν».

Επιπλέον προστίθεται ότι, «η παρούσα αγωγή καταχωρίστηκε εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την Απόφαση του Δικαστή να εκδίδεται μόνο κατά της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Καταλήγοντας η Νομική Υπηρεσία σημειώνει πως, αφού μελέτησε την Απόφαση του Δικαστηρίου, έκρινε ότι αυτή πρέπει να εφεσιβληθεί και ήδη ομάδα λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας προετοιμάζει τη σύνταξη της έφεσης.