Σχέδια Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Οι Οργανισμοί Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση –ενημέρωση για τα Σχέδια Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας . Η ενημέρωση θα γίνει από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.