Σε ανοικτή γραμμή με εμπλεκόμενους για το χαλλούμι το Υπ. Γεωργίας-«Μακριά από αχρείαστες αντιπαραθέσεις και ακρότητες»

Σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βρίσκεται το Υπουργείο Γεωργίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με το χαλλούμι , μετά και την εξαγγελία των αιγοπροβατοτρόφων για κινητοποιήσεις.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας σημειώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις και πως «πρωταρχικός στόχος του ΥΓΑΑΠ είναι η διαφύλαξη της προστασίας του προϊόντος μέσα από την καταχώρηση του ως ΠΟΠ και η διατήρηση των πολύ μεγάλων ωφελειών της καταχώρησης για την αγροτική οικονομία του τόπου μας».

«Θεωρείται ότι οι διαφωνίες που έχουν προκύψει μεταξύ των αιγοπροβατοτρόφων και των τυροκόμων μπορούν να επιλυθούν μέσα από διάλογο μακριά από αχρείαστες αντιπαραθέσεις και ακρότητες που δεν εξυπηρετούν καμία πλευρά», σημειώνει.

«Το ΥΓΑΑΠ βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει το συντομότερο δυνατό», καταλήγει στην ανακοίνωση το Υπουργείο Γεωργίας.

πηγή:  Reporter