Σειρά ενεργειών για στήριξη φοιτητών από την Ουκρανία, αποφάσισε το ΤΕΠΑΚ

Την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών, μεταξύ των οποίων η παραχώρηση υποτροφιών για προπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, για τη στήριξη φοιτητών και υποψήφιων φοιτητών από την Ουκρανία μετά από τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στη χώρα, αποφάσισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ):

 1. Παραχώρηση 10 υποτροφιών σε προπτυχιακό επίπεδο, με έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβρη του 2022.

Η εν λόγω υποτροφία θα καλύπτει όλα τα έτη σπουδών καθώς και 1 χρόνο εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας. Οι εν λόγω υπότροφοι φοιτητές θα έχουν και τη δυνατότητα εργοδότησης στο πλαίσιο του θεσμού της φοιτητικής απασχόλησης.

 

 1. Αποδοχή αιτήσεων για μετεγγραφή στο ΤΕΠΑΚ φοιτητών που σπουδάζουν στην Ουκρανία
 • Στην περίπτωση ελληνόφωνων φοιτητών η μετεγγραφή θα υλοποιηθεί χωρίς την ανάγκη άλλων ακαδημαϊκών ρυθμίσεων. Η μετεγγραφή θα έχει άμεση ισχύ (άμεση έναρξη φοίτησης) και με ευθύνη του ακαδημαϊκού τμήματος εισδοχής, θα γίνουν ρυθμίσεις να ολοκληρωθούν τα μαθήματα που παρακολουθούσαν μέχρι και την προσφυγοποίησή τους και ακολούθως να γίνει η σχετική αντιστοίχιση με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΤΕΠΑΚ.
 • Αντίστοιχη προσπάθεια για ολοκλήρωση και αντιστοίχιση μαθημάτων θα γίνει και στην περίπτωση ξενόγλωσσων φοιτητών οι οποίοι παράλληλα θα ξεκινούν άμεσα εντατικά μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας μέσω του Κέντρου Γλωσσών (ΚΓ).

 

 1. Σίτιση φοιτητών που αναφέρονται στο (1) και (2) αλλά και άλλων φοιτητών που σπούδαζαν στην Ουκρανία (και δεν θα επιλέξουν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο ΤΕΠΑΚ) μέσω του Προγράμματος στήριξης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.

 

 1. Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+) και των μαθημάτων που θα προσφέρονται στα Αγγλικά για διευκόλυνση της φοίτησης φοιτητών που αναφέρονται στο (1) και (2) πιο πάνω, από τον Σεπτέμβρη του 2022.

 

 1. Συντονισμός, μέσω του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (ΕUt+) για «διοχέτευση» φοιτητών προς χώρες πλησιέστερες με την πατρίδα τους (π.χ. Βουλγαρία και Ρουμανία) και οι οποίες ενδέχεται να έχουν αγγλόφωνα προγράμματα και να μπορούν ευκολότερα να δεχθούν φοιτητές από Ουκρανία.

 

 1. Παροχή της δυνατότητας σε φοιτητές που σπούδαζαν στην Ουκρανία (και ασχέτως της έναρξης/συνέχισης των σπουδών τους στο ΤΕΠΑΚ) να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο ΤΕΠΑΚ (μέσω του ΚΓ) και να αξιοποιήσουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης (ΚΦΑ).

 

 1. Εργοδότηση ερευνητών/τριών από την Ουκρανία εκεί και όπου τα έσοδα και τα αντικείμενα των Τμημάτων το επιτρέπουν.

 

 1. Παραχώρηση 5 υποτροφιών (πλήρης κάλυψη διδάκτρων) για διδακτορικές σπουδές με επίβλεψη και εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική Γλώσσα.

 

 1. Προκήρυξη (και κοινοποίηση μέσω της πρεσβείας της Ουκρανίας ή/και απευθείας σε Πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς της Ουκρανίας) θέσεων για Βοηθούς Διδασκαλίας ή/και ΕΕ σε Τμήματα και μαθήματα που δύναται να προσφερθούν στα Αγγλικά.

 

 1. Επιδίωξη κοινών δημοσιεύσεων και ερευνητικών δράσεων με ακαδημαϊκούς και φοιτητές από την Ουκρανία, αποστέλλοντας σχετική πρόσκληση σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας.

 

 1. Διοργάνωση, σε συνεργασία με τη ΦΕΤΕΠΑΚ, ανοικτής τηλεδιάσκεψης με ακαδημαϊκούς και φοιτητές από την Ουκρανία (είτε βρίσκονται εκεί είτε έχουν προσφυγοποιηθεί) για έκφραση αλληλεγγύης και γνωστοποίησης των ευκαιριών που δύναται να τους προσφέρει το ΤΕΠΑΚ.

 

Σημειώνεται πως το ΤΕΠΑΚ, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της πολιτείας και σε συνεννόηση με το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη, διοργάνωσε, τις προηγούμενες μέρες, εκστρατεία συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας στην Ουκρανία, οι οποίοι βιώνουν τις τελευταίες ημέρες τη φρίκη του πολέμου. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία συνεισέφεραν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, με σκοπό να αποσταλούν στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους.