Σημαντική ετήσια αύξηση στις κενές θέσεις το 4ο τρίμηνο του ΄18 – Τεράστια μηνιαία μείωση

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2018 ανήλθε στις 3.390, καταγράφοντας αύξηση κατά 126 ή 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 3.264, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018 παρατηρήθηκε μείωση 4.277 θέσεων ή 55,8%.

Το συνολικό ποσοστό κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2018 ήταν 1,0%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 2,2% και 1,0% αντίστοιχα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων για το 4ο τρίμηνο του 2018 παρατηρήθηκαν στους τομείς της ενημέρωσης και επικοινωνίας (3,0%) και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (2,2%).

Πηγή: ΚΥΠΕ