Συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για καταπολέμηση της ανεργίας

Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ πιο στενά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και να επενδύσουν περισσότερο στον εφοδιασμό των νέων ανθρώπων με τις δεξιότητες και την κατάρτιση που χρειάζονται.

Το μήνυμα αυτό στέλνει η Επίτροπος, αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, Ανδρούλλα Βασιλείου με αφορμή την έναρξη του προγράμματος «Η Nestlé χρειάζεται τη νεολαία», μιας νέας πρωτοβουλίας για την οποία το πρόγραμμα της Επιτροπής, Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης.

Η ελβετική πολυεθνική εταιρεία έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει 20.000 θέσεις εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τα επόμενα τρία έτη.

«Χαιρετίζω τη σημερινή δέσμευση της εταιρείας Nestle, γιατί σε περίοδο κρίσης, η επένδυση στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες των νέων είναι σημαντικότερη από ποτέ», ανέφερε η Επίτροπος, προσθέτοντας επίσης ό,τι η επένδυση στην ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι νέοι μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. «Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας πρέπει να συνεργαστούν» δήλωσε η κ. Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να συμμετέχουν. «Η επένδυση στις δεξιότητες δεν ωφελεί μόνο τους νέους, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις διότι θα έχουν μια ομάδα νέων παραγωγικών εργαζομένων», κατέληξε.

Η εταιρεία Nestlé δεσμεύτηκε επίσης να συνεργαστεί με 60.000 επιχειρηματικούς εταίρους για να αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους. Η εταιρεία θα παρέχει 120 επιχειρηματικούς πρέσβεις, οι οποίοι θα συμβουλεύουν και θα καθοδηγούν τις μικρότερες εταιρείες που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τα προγράμματα μαθητείας.

«Το πρόγραμμα ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας της Επιτροπής, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο από τους Επιτρόπους Βασιλείου και Αντόρ (αρμόδιος για την απασχόληση), ζητά συμπράξεις και υπόσχεται την ενίσχυση της παροχής και της ποιότητας των θέσεων μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία Nestlé ήταν μεταξύ των πρώτων που υπέγραψε, δεσμευόμενη για αύξηση κατά 50% του αριθμού των υψηλής ποιότητας προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης έως το 2016.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, το νέο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, θα χορηγήσει υποτροφίες σε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άτομα, ηλικίας κυρίως κάτω των 25 ετών, για να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες θα καλύπτουν 2 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650.000 σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενους, καθώς και περισσότερους από 500.000 νέους που θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό ή σε προγράμματα ανταλλαγής νέων. Αυτή η διεθνής εμπειρία ενισχύει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα.

Πηγή: KYΠΕ