ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ: Εκ γενετής ολικά ή σοβαρά ανάπηροι, ταλαιπωρούνται ή αξιολογούνται με μέτρια αναπηρία!

Καταγγελίες που αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έφτασαν κοντά μας.
Αυτές αφορούν άτομα τα οποία είναι ξεκάθαρο μέσα από τις εκθέσεις των γιατρών τους ότι η αναπηρία τους είναι ολική ή και σοβαρή και μάλιστα εκ γενετής και παρόλα αυτά τους καλούν σε ραντεβού.
Η οδηγία ήταν ξεκάθαρη από την αείμνηστη πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης Ζέτα Αιμιλιανίδου και η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ ότι σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά είναι ξεκάθαρα να μην τους κλείνεται ραντεβού αλλά να αξιολογείται η αναπηρία τους αναλόγως μέσα από τα έγγραφα.
Κάποιες άλλες καταγγελίες αναφέρουν ότι ενώ οι εκθέσεις των γιατρών είναι ξεκάθαρες περί σοβαρής ή ολικής αναπηρίας, αυτή αξιολογείται σαν μέτρια.