Σποτ για την οδική ασφάλεια μαζί με τις διαφημίσεις

Με επικοινωνιακά μηνύματα για την οδική ασφάλεια, θα συνοδεύονται οι διαφημίσεις που αφορούν την προώθηση αγοράς ή χρήσης οχημάτων καθώς και το θέμα της κατανάλωσης αλκοόλ. Πρόκειται για ένα μέτρο που εφάρμοσε τον περασμένο Μάρτιο η Γαλλία, την οποία τώρα θα ακολουθήσει και η Κύπρος.

Προ ημερών κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο εντάσσονται επικοινωνιακά μηνύματα για την οδική ασφάλεια σε διαφημίσεις καθορισμένων προϊόντων. Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης διατάγματος από τον υπουργό Μεταφορών με το οποίο θα καθορίζονται απαιτήσεις για σκοπούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με τη συμπερίληψη επικοινωνιακών μηνυμάτων, σε διαφημίσεις αγοράς οχημάτων ή κατανάλωσης αλκοόλ. Επίσης, ο υπουργός θα μπορεί να καθορίσει άλλους τρόπους ένταξης επικοινωνιακών μηνυμάτων σε διαφημίσεις τέτοιων προϊόντων. Την υποχρέωση για τη συμπερίληψη των μηνυμάτων θα την έχει το πρόσωπο εκ μέρους του οποίου γίνεται η προώθηση του προϊόντος. Εκτιμάται πως τα επικοινωνιακά μηνύματα θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των οδηγών με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Με το νομοσχέδιο επιχειρήσεις και πρόσωπα που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οδική ασφάλεια, όπως είναι τα οχήματα και το αλκοόλ, θα συνδράμουν παράλληλα με την προσπάθεια για προώθηση των προϊόντων τους, στη γενική προσπάθεια για μεταφορά κατάλληλων μηνυμάτων οδικής ασφάλειας προς τους χρήστες του οδικού δικτύου για βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως στο στρατηγικό σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030, στον τομέα της εκπαίδευσης, προβολής και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, περιλαμβάνονται πολιτικές και δείκτες απόδοσης.

Συγκεκριμένη πολιτική αποσκοπεί στην εφαρμογή μέτρων για την αλλαγή της κακής νοοτροπίας και αντιλήψεων για την οδική ασφάλεια που επικρατεί στη χώρα μας, με στόχο την αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την τήρηση του οδικού κώδικα. Βάσει του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον νόμο περί Οδικής Ασφάλειας σε περίπτωση που πρόσωπο που διενεργεί τη διαφήμιση δεν συμμορφώνεται με το διάταγμα, βρίσκεται αντιμέτωπο με ποινή φυλάκισης έξι μηνών ή χρηματική ποινή €3 χιλ. ή και τις δύο ποινές.

πηγή: Philenews