Στην Κύπρο 40 νέοι από 6 χώρες στο πλαίσιο ανταλλαγής « Our planet, our future – Fighting climate change together »

Η  οργάνωση νεολαίας θα φιλοξενήσει στην Λάρνακα, μεταξύ 02-10 Ιουλίου  2022, μια ανταλλαγή Νέων στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+. Το πρόγραμμα έχει ως τίτλο ” Our planet, our future – Fighting climate change together ” και σε αυτό θα λάβουν μέρος συνολικά 40 νέοι από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα του προγράμματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την εθελοντική δράση καθώς και η διερεύνηση των πιθανοτήτων εκείνων που θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο βιώσιμου πολιτισμού. Θα γίνουν δραστηριότητες με σκοπό να βοηθήσουν προς ένα οικολογικό τρόπο σκέψης και συνηθειών ικανών να δημιουργήσουν μια πιο όμορφη καθημερινότητα και ίσως την δική μας “πράσινη” επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στόχος είναι η ενημέρωση των νέων για την κλιματική αλλαγή, την  προστασία του περιβάλλοντος τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανακυκλωση και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων θα συζητηθούν ζητήματα όπως οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις, η βιώσιμη ανάπτυξη, η έλλειψη κοινωνικής συμμετοχής και συμμετοχής των νέων και για να ενεργοποιηθούν τα νεαρά άτομα και συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο αυξάνοντας την περιβαλλοντική τους ιθαγένεια.  Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την θεματική, θα διερευνήσουν τις αξίες και τον αντίκτυπο της διαπολιτισμικής μη τυπικής μάθησης, του εθελοντισμού, θα αναπτύξουν νέες πρακτικές, θα χρησιμοποιήσουν το Youthpass ως εργαλείο ανατροφοδότησης και θα κατανοήσουν περισσότερο την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα θα εφαρμόσει δημιουργικές και διαδραστικές τεχνικές όπως διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις σε ομάδες εργασίες, δραστηριότητες άτυπης μάθησης και παιχνίδια ρόλων για την αύξηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης των νέων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της ανακύκλωσης. Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα που τους ενδιαφέρει το θέμα και είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ταξιδεύσουν, να δουν μια άλλη χώρα, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, μαθαίνοντας παράλληλα για το ERASMUS+ αλλά και το πως μπορεί ένας νέος να ενεργοποιηθεί και να ενεργοποιήσει κι άλλους μέσα από αυτό που του αρέσει πρώτα απ’ όλα να κάνει.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επίσης εκπαιδευτικές εκδρομές με στόχο να γνωρίσουν οι ξένοι συμμετέχοντες τα πολιτιστικά μας μνημεία, τους ιστορικούς θησαυρούς, την κουλτούρα  και τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας.