Στην Οικονομικών η νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική της οικονομίας

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας θα παρουσιάσει τις δράσεις της στρατηγικής «Όραμα 2035» στους βουλευτές

Την νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, με την ονομασία «Όραμα 2035», συζητά σήμερα (26/9) σε συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Μιλώντας στην Brief o Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα ενημερωθεί από τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου σχετικά με την εν λόγω στρατηγική.

«Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου ζήτησε συνάντηση με την Επιτροπή Οικονομικών με στόχο να παρουσιάσουν την νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», σημείωσε ο κ. Παντελίδης, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα ακούσει όσα θα αναφέρει το Συμβούλιο, θα εγείρει απορίες και θα ανοίξει συζήτηση, στο πλαίσιο της παρουσίασης.

Οι τρεις πυλώνες και οκτώ τομείς δράσης της νέας μακροπρόθεσμης στρατηγικής

Να υπενθυμίσουμε ότι, με στόχο να καταστεί η Κύπρος ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για να ζει κάποιος, να εργάζεται και να δραστηριοποιείται, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου εκπόνησε τη νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η στρατηγική φέρει την ονομασία «Όραμα 2035».

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Κύπρος θα πρέπει να γίνει ένα κράτος πρότυπο με μια ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, ανέφερε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, προσθέτοντας ότι όλες οι πτυχές του οράματος, θα πρέπει να υποστηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Αναλυτικότερα, οι στρατηγικοί στόχοι στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Στο παγκόσμιο πρότυπο κράτος, στην ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία και στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή στο παγκόσμιο πρότυπο κράτος, εκεί γίνεται λόγος για έναν αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό, με αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, με ανοικτή, διαφανής και δίκαιη αγορά για τοπικές και ξένες επιχειρήσεις, ικανή να διαμορφώσει το μέλλον του.

Όσον αφορά στο δεύτερο πυλώνα, αυτό της ακμάζουσας και ανθεκτικής οικονομίας, εκεί γίνεται λόγος για υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα παραγωγικότητας, με δύναμη καινοτομίας, που να υποστηρίζει την ψηφιοποίηση, καθώς και με μια πιο πράσινη οικονομία που να είναι βιώσιμη και πιο ανθεκτική.

Ο τρίτος πυλώνας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα παγκόσμιας εμβέλειας, με ένα εξαιρετικό και προσβάσιμο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, που να τηρεί το κράτος δικαίου και να παρέχει ίση πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους.

Ως οριζόντιες πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη, αναφέρονται μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενεργειακή μετάβαση και η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία και διακυβέρνηση, η δικαιοσύνη, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η κοινωνική συνοχή και ισότητα.

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου χρησιμοποιώντας μια ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων επέλεξε οκτώ υποτομείς με ψηλό δυναμικό ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα: (1) Τριτοβάθμια εκπαίδευση, (2) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (3) Γεωργική τεχνολογία, (4) Αγροτουρισμός, (5) Τουρισμός υγείας και ευεξίας, (6) Ελαφριά βιομηχανία, (7) Επαγγελματικές υπηρεσίες, (8) Τομείς τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Συμβούλιο, σημειώνει ότι οι συγκεκριμένοι υποτομείς, δεν προτίθενται να αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες τομείς που ήδη τροφοδοτούν την ανάπτυξη.

Ένα βασικό στοιχείο στο «Όραμα 2035» είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ένα αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης. Κάτι που προϋποθέτει δυο παραμέτρους. Να καταστεί η χώρα μας ηγέτης στην αειφορία και πρωτεύουσα υψηλής τεχνολογίας. Το Συμβούλιο Οικονομίας χαρακτηρίζει σχετικά εύκολη την εφαρμογή του συγκεκριμένου στόχου. Προϋποθέτει τη δημιουργία και βελτίωση του υπάρχοντος συγκριτικού πλεονεκτήματος στον ευρύτερο τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, καθιστώντας την Κύπρο ένα πιο ελκυστικό μέρος για επιχειρηματικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία. Ακόμα προϋποθέτει προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στην οικονομία μετά τον covid.

Στην παράμετρο να καταστεί η Κύπρος ηγέτης στην αειφορία, αναφέρεται ότι η χώρα μας θα πρέπει να αναπτύξει τις πράσινες της ικανότητες δηλαδή να ενθαρρύνει ενεργά την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας που περιλαμβάνει δραστηριότητες χαμηλού άνθρακα χρήση ηλιακής ενέργειας κυκλική οικονομία και πράσινα καύσιμα, αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα υφιστάμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ακόμα, ανάπτυξη ελαφριάς βιομηχανίας και γεωργίας ώστε η οικονομία να καταστεί πιο ανθεκτική και αυτάρκης.

Στην παράμετρο να καταστεί η Κύπρος πρωτεύουσα υψηλής τεχνολογίας, επισημαίνεται ότι οι υψηλής τεχνολογίας και ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν την Κύπρο να διαφοροποιήσει το αναπτυξιακό της μοντέλο. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕ δημιουργώντας ένα οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας που βασίζεται στην προσέλκυση παγκόσμιων ταλέντων, τοπικών πανεπιστημίων και διαφόρων χρηματοοικονομικών πηγών. Ακόμα, εστίαση της ΤΠΕ στην ηλεκτρονική υγεία, τη γεωργική τεχνολογία και τις πράσινες τεχνολογίες.

πηγή: Brief