Στηρίζει άνεργους Πτυχιούχους η Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και της νέας στρατηγικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης Ανθρωπίνων Πόρων, συμβάλλει δυναμικά στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, με την πρόσληψη 22 νέων ανέργων πτυχιούχων.

Το πρόγραμμα που έχει ονομαστεί «Ακαδημία Ταλέντων Βασιλικού», δίνει την ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους (Χημικούς Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Χημικούς, Μηχανικούς Υγείας και Ασφάλειας, Marketing και Ναυτιλιακά) να αποκτήσουν εμπειρία στις εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μηχανολόγων και μηχανικών της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση του 10μηνου προγράμματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε κλάδο συναφή με τη σπουδή τους, έχοντας μια σημαντική προϋπηρεσία και εκπαίδευση σε βαριά βιομηχανία.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού θα στέκεται πάντα αρωγός σε περιπτώσεις αξιοποίησης πτυχιούχων του τόπου μας, δίνοντας την ευκαιρία απόκτησης εμπειρίας και τεχνογνωσίας μέσω της εργασίας τους στις εγκαταστάσεις της.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Παγώνα Λίγγου, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων & Επικοινωνίας, Τηλ. 24 845504, [email protected]