Στις 14 Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται οι μαθητές στα σχολεία

{loadposition ba_textlink}

Τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου του 2015, θα παρουσιαστούν στα σχολεία, για ανάληψη καθηκόντων, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Αντίθετα, οι μαθητές των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, “για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Οι μαθητές Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Επίσης, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτηση τους και όλα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 48/12 – 58/12 χρόνων, καθώς και τα παιδιά κάτω των 48/12 χρόνων που φοιτούσαν και την προηγούμενη χρονιά σε Νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά ηλικίας 3-4 χρόνων που δεν φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου.

Προστίθεται ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 18.09.2015, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά την περίοδο από τις 7 μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 14.09.2015, περιλαμβανομένων ενεργειών όπως είναι η κατανομή μαθητών σε τμήματα, η ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, η ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, η ετοιμασία αιθουσών, η διανομή βιβλίων στα τμήματα, ο έλεγχος υλικών και περιουσίας, ο έλεγχος των σχολικών χώρων και η επισήμανση/εξάλειψη τυχόν εστιών κινδύνου για αποφυγή ατυχημάτων κ.λπ.

Προστίθεται ότι με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2012 (Κ.Δ.Π. 253/2012), καθιερώθηκε από τη σχολική χρονιά 2012-2013 το «Διήμερο Εκπαιδευτικού» στη Δημοτική Εκπαίδευση, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που διοργανώνονται είτε από το Υπουργείο είτε από τις σχολικές μονάδες. Για τα επιμορφωτικά σεμινάρια που θα παρακολουθήσει κάθε εκπαιδευτικός κατά την πρώτη ημέρα του διημέρου, την περίοδο 8-11 Σεπτεμβρίου 2015, και την ενδοσχολική επιμόρφωση που θα ακολουθήσει, έχει αναρτηθεί σχετική εγκύκλιος με αρ. φακ. 7.1.02.7.2.1 ημερ. 12.06.2015 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde4599).

Πηγή: KYΠΕ