Στο τραπέζι η προσφυγή στο Ανώτατο

Εντός Αυγούστου ο Πρόεδρος θα λάβει την τελική του απόφαση