Στους δρόμους οι πολίτες με αναπηρίες για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους- Προεδρικό, 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 11:00

Αυτούσια η ανακοίνωση

Με την ευκαιρία της 3ης Δεκεμβρίου, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρίες, οι πολίτες με αναπηρίες πραγματοποιούν στις 2 Δεκεμβρίου εκδήλωση διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα διαμαρτυρηθούν για τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών που βιώνουν από την ίδια την πολιτεία, από την οποία αναμένουν προστασία, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευνομούμενες δημοκρατικές πολιτείες.

Ανάμεσα στα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν την περίοδο αυτή το κίνημα των πολιτών με αναπηρίες, είναι η προκλητική άρνηση της χώρας μας να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Πάγιος στόχος του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες είναι η διασφάλιση της ενεργού και πλήρους εμπλοκής των πολιτών με αναπηρίες και των οργανώσεων τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα ζητήματα που άμεσα ή έμμεσα τους αφορούν καθώς και η επίτευξη της αποϊδρυματοποίησης και ενσωμάτωσης στην κοινότητα, της φοίτησης των παιδιών με αναπηρίες στη γενική τάξη, της υλοποίησης του δικαιώματος της υγείας και της αποκατάστασης, της ελεύθερης έκφρασης και πρόσβασης στις πληροφορίες, της πρόσβασης στο δομημένο περιβάλλον, τα δημόσια μέσα μεταφοράς, τα οπτικοακουστικά μέσα, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής στη πολιτική και τη δημόσια ζωή, της συμμετοχής στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία και πολλά άλλα.

Ξεχασμένα από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρίες δε λαμβάνουν απαντήσεις στις επιστολές τους ούτε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από τους Υπουργούς της Κυβέρνησης του και τις υπηρεσίες του κράτους στα δίκαια αιτήματα τους.

Από την άλλη, τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις τους δεν έτυχαν καμιάς οικονομικής ή άλλης υποστήριξης για σκοπούς αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, της οικονομικής στενότητας, της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της φτώχειας που μαστίζει πρώτα και κύρια τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειες τους, που διακατέχονται από αισθήματα πλήρους εγκατάλειψης από το κράτος.

Τα άτομα με αναπηρίες δεν τυγχάνουν μεταχείρισης ως φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ως αντικείμενα οίκτου και φιλανθρωπίας: Είναι δέσμιοι των «ραδιομαραθωνικών» πολιτικών των συμφερόντων και των σκοπιμοτήτων των πολιτικών και των κρατικών αξιωματούχων καθώς και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το ποσοστό των κοινωνικών παροχών, των χορηγιών και των άλλων πενιχρών επιδομάτων που παρέχονται σε ορισμένες ΜΟΝΟ ομάδες ατόμων με αναπηρίες είναι το δεύτερο χαμηλότερο ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Καλούμε όλες τις Οργανώσεις των ανθρώπων με αναπηρίες και τους φορείς που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα του τόπου μας και την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα, να συστρατευτούν μαζί μας για την κατάργηση των εξευτελιστικών διαδικασιών αξιολόγησης, των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, χρώματος κλπ., των κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, των εξευτελισμών, της μιζέριας και της περιθωριοποίησης που βιώνουν οι πολίτες αυτοί στη χώρα μας, των πολιτικών διαχωρισμού των παιδιών με αναπηρίες και αποκλεισμού τους από την εκπαίδευση καθώς και των ιδρυματικών δομών και των δομών διαχωρισμού που συντηρούνται από την ίδια την Κυπριακή Πολιτεία.

Με την άρνηση του κράτους να αναγνωρίσει στην πράξη την ΚΥΣΟΑ ως τον δια νόμου θεσμοθετημένο κοινωνικό του εταίρο στα ζητήματα της αναπηρίας και τις αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες ως τις καθ’ ύλην αρμόδιες να διαβουλεύονται με τις κρατικές υπηρεσίες για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες που εκπροσωπούν, καταβάλλεται μια προσπάθεια να τεθεί τροχοπέδη στην υλοποίηση πραγματικής ενσωμάτωσης και ισότιμης συμμετοχής των πολιτών με αναπηρίες στην κοινότητα, αλλά και φίμωσης τους για να μην ενοχλούν και να «χαλούν την πιάτσα», αποκαλύπτοντας τις αντίξοες συνθήκες που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες.

Στις 2 Δεκεμβρίου θα τεθούν εκ νέου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτείας ευρύτερα με σαφή δημόσιο και δημοκρατικό τρόπο όλα τα «δεινά» των ατόμων με αναπηρίες, και ιδιαίτερα θα αποκαλυφθούν οι πολιτικές που οδηγούν μεγάλο ποσοστό των πολιτών με αναπηρίες σε αποκλεισμό από την κοινωνία και σε λιμοκτονία αυτών και των οικογενειών τους.

Από Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων