Στρασβούργο-Αποστολή 24H: Αποφασισμένο το ΕΚ για τη φοροδιαφυγή!


 Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Αποστολή στο Στρασβούργο Σωτήρης Παπαδόπουλος

 Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τις κυβερνήσεις να συμφωνήσουν σε μέτρα για την πάταξη των φορολογικών παραδείσων και την κάλυψη των νομικών κενών.

 Σε ξεχωριστό ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ απαριθμούνται οι τρόποι με τους οποίους οι χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον καλύτερο συντονισμό των φορολογικών τους συστημάτων.

 “Η έκταση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης είναι σκανδαλώδης και δεν αρκούν για τον περιορισμό της μόνο τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο”, δήλωσε η εισηγήτρια Mojca Kleva Kekuš (Σοσιαλιστές, Σλοβενία).

 “Χρειαζόμαστε μία κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τη φορολογία και τα φορολογικά συστήματα που ενισχύουν την ανάπτυξη. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερους φόρους αλλά περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν”, δήλωσε ο εισηγητής Ildiko Gall-Pelcz (ΕΛΚ, Ουγγαρία).

 Μειώστε το “φορολογικό κενό”

 Βασική προτεραιότητα είναι να μειωθεί το “φορολογικό κενό”, δηλαδή η απώλεια εσόδων λόγω φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, οι οποίες αποτελούν παράνομες δραστηριότητες αλλά και λόγω φοροαποφυγής η οποία αποτελεί νόμιμη αλλά αθέμιτη αξιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για περιορισμό ή αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων, και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ο οποίος συνίσταται στην αξιοποίηση τεχνικών λεπτομερειών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορολογικών συστημάτων, με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης. Η απώλεια αυτών των φορολογικών εσόδων κοστίζει στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη 2.000 ευρώ ετησίως.

 Μαύρη λίστα με τους φορολογικούς παραδείσους

 Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τα δύο εγκριθέντα ψηφίσματα ζητούν από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε έναν σαφή πανευρωπαϊκό ορισμό της έννοιας “φορολογικός παράδεισος” και να καταρτίσουν μια κοινή μαύρη λίστα με όλους τους φορολογικούς παραδείσους.

 Καμία δημόσια χρηματοδότηση για αυτούς που συνδέονται με φορολογικά αδικήματα

 Η υποχρέωση που επιβάλλεται στα κράτη μέλη που ζητούν οικονομική βοήθεια να εφαρμόζουν μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση και βελτίωση της ικανότητάς τους για συλλογή φόρων και την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης θα πρέπει να επεκταθεί και σε μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

 Καμία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή κρατική ενίσχυση δεν θα πρέπει να παρέχεται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα φορολογικά πρότυπα της ΕΕ, ενώ κάθε εταιρεία που υποβάλει προσφορά για δημόσια σύμβαση θα πρέπει να αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενες κυρώσεις ή καταδίκες για αδικήματα φορολογικού χαρακτήρα. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει επίσης να δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση, εάν ένας προμηθευτής παραβιάσει υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης.

 Τέλος, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων για οχήματα, οικόπεδα και σκάφη, καθώς και πληροφοριοδότες που θα προστατεύονται και δημοσιογραφικές πηγές.

 

Τελωνεία και ΦΠΑ

 Δεδομένου ότι η διαχείριση των φόρων δεν γίνεται  σε κοινοτικό επίπεδο, εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη να εντείνουν τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής. Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργαστούν προκειμένου να εναρμονίσουν τις φορολογικές τους βάσεις, να επιβάλουν μέτρα για την πρόληψη αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων που οδηγούν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους και να βελτιώσουν τη διασταύρωση των τελωνειακών και φορολογικών τους δεδομένων, ώστε να μειωθεί η απάτη με τον ΦΠΑ.

 Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ να ηγηθεί των προσπαθειών των πολυεθνικών φόρουμ για τη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Σημειώνουν δε ότι “η μεταβιβαστική τιμολόγηση που έχει ως αποτέλεσμα φοροαποφυγή πλήττει τους προϋπολογισμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, επιφέροντας εκτιμώμενη απώλεια περίπου 125 δισεκατομμυρίων ευρώ σε φορολογικά έσοδα ετησίως, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το διπλάσιο του ποσού που εισπράττουν οι χώρες αυτές υπό μορφή διεθνούς βοήθειας”.

Για να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και να κρατήσουν τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, οι ευρωβουλευτές προτείνουν με δεύτερο ψήφισμα που υιοθέτησαν τη δημιουργία ενός κοινοτικού συστήματος πληροφοριών φορολογικής φύσεως για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ΕΕ, την παροχή φορολογικών στοιχείων και την παρακολούθηση των περικοπών και αυξήσεων που επήλθαν στο εσωτερικό φορολογικό σύστημα της κάθε χώρας.