Συγκεκαλυμμένα κουπόνια με κορδέλα επιχορηγήσεων των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων στην επέκταση της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Του Απόστολου Σκουρουπάτη*

Η προηγούμενη κυβέρνηση, μέσα από μία έξαρση νεοφιλελευθερισμού και ως ένα από τα τελευταία επεισόδια της επιχείρησης «Ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Εκπαίδευσης», είχε εξασφαλίσει κονδύλι ύψους 12 εκ. ευρώ, μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο», για επιχορήγηση των παιδιών προδημοτικής ηλικίας που θα φοιτούν στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, συνδέοντας το άμεσα με τη μείωση του ορίου εισδοχής στην υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση κατά 8 μήνες. Προσπάθησε, και επιχείρησε δηλαδή, να ενισχύσει και να αναβαθμίσει την Ιδιωτική Προδημοτική Εκπαίδευσης εις βάρος του δημόσιου Νηπιαγωγείου.

Η προσπάθεια της σταμάτησε στη Βουλή, αφήνοντας όμως κληρονομιά για την επόμενη κυβέρνηση. Κληρονομιά η οποία απαιτεί είτε αξιοποίηση των 12 εκ. είτε την πληρωμή προστίμου για τη μη υλοποίηση του έργου. Η παρούσα κυβέρνηση, αξιοποιώντας τους όρους της κληρονομιάς, βελτίωσε την πρόταση, φτιάχνοντας μεν τη νομοθεσία για επέκταση της δημόσιας προδημοτικής και διασκεδάζοντας τις αντιδράσεις όλων, αλλά την ίδια στιγμή διατήρησε αρκετά στοιχεία της πρότασης, όπως για παράδειγμα την επιχορήγηση των ιδιωτικών νηπιαγωγείων με 7 εκατομμύρια από τα 12 εκ.

Πίσω από τις λέξεις κρύβονται οι επιχορηγήσεις διδάκτρων στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία (τόσο παιδιών υποχρεωτικής φοίτησης όσο και παιδιών μικρότερης ηλικίας), η εδραίωση και ανάπτυξη ιδιωτικών νηπιαγωγείων με δημόσιο χρήμα τα επόμενα 8 χρόνια, καθώς και η μεγάλη πιθανότητα φοίτησης παιδιών υποχρεωτικής ηλικίας σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, χωρίς αυτό να αποτελεί επιλογή των γονιών τους.

Σε αντίθεση με το νομοσχέδιο που κατάθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση, η συγκεκριμένη τροποποίηση της νομοθεσίας, όπως κατατέθηκε από αυτή την κυβέρνηση, ακόμα και με το μεγάλο μεταβατικό χρονικό διάστημα υλοποίησής της προς τα κάτω επέκτασης της ηλικίας υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία είναι ορθή. Σε αυτό που και πάλι υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, σκοτεινά σημεία και διαφωνίες είναι ο τρόπος εφαρμογής, καθώς και η υλοποίηση του σχεδιασμού  της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των αμφιβολιών και διαφωνιών που η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών κατέθεσε τόσο δημόσια όσο και στο ΔΣ της ΠΟΕΔ,  σημειώνω τα εξής:

  • Το «Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4 ετών» το οποίο προσφέρεται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επεκτείνεται για να καλύψει δίδακτρα παιδιών ηλικίας μέχρι 4 ετών και 5 μηνών που θα φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Ξεκίνησε, σωστά, μια πολιτική κάλυψης διδάκτρων για βρέφη μέχρι 3 ετών, εκεί και όπου δεν έχουμε ως κράτος δημόσιες δομές και που αποτελεί κοινωνική ανάγκη η κάλυψη των διδάκτρων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κακώς και λανθασμένα όμως σιγά σιγά επεκτείνεται και στο νηπιαγωγείο, εκεί δηλαδή που έχουμε ισχυρές δημόσιες δομές για τα παιδιά.
  • Από τα 3 έτη που ήταν τα κουπόνια, επεκτάθηκαν στα 4 και τώρα άμεσα στα 4 έτη και 5 μήνες. Την ίδια στιγμή το ΥΠΑΝ ανακοίνωσε ότι θα καλύπτει και τα δίδακτρα σε παιδιά υποχρεωτικής φοίτησης, 4 ετών και 6 μηνών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στις περιπτώσεις που αυτά θα φοιτούν στα «Κοινοτικά Νηπιαγωγεία», δηλαδή επεκτείνονται άμεσα τα κουπόνια φοίτησης, αλλά συγκεκαλυμμένα αυτή τη φορά, και σε μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά.
  • Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία είναι ιδιωτικά νηπιαγωγεία που λειτουργούν με κρατική επιχορήγηση και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτά που λειτουργούν εντός των δημοσίων νηπιαγωγείων υπό την ευθύνη των Συνδέσμων Γονέων και αυτά που λειτουργούν υπό την ευθύνη των Κοινοτήτων ή των Δήμων σε χώρο του Δήμου ή της Κοινότητας. Γίνεται αντιληπτό ότι στις περιπτώσεις που υπάρξει η ανάγκη φοίτησης παιδιού υποχρεωτικής φοίτησης στα κοινοτικά νηπιαγωγεία που βρίσκονται εντός του δημοσίου νηπιαγωγείου, αυτά πρέπει να μετατρέπονται άμεσα σε δημόσια, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
  • Η επιχορήγηση διδάκτρων σε παιδιά υποχρεωτικής φοίτησης τα οποία θα φοιτούν στα κοινοτικά νηπιαγωγεία μυρίζει πολιτική κουπονιών και δεν έχει καμία απολύτως λογική, πέραν των οικονομικών περικοπών, όταν το κοινοτικό λειτουργεί εντός δημοσίου και αυτό δεν θα μετατρέπεται σε δημόσιο τμήμα.
  • Η ίδρυση και δημιουργία νέων κοινοτικών τμημάτων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών σε δικό τους χώρο, εκτός δημοσίων νηπιαγωγείων. Σε αυτά τα νέα κοινοτικά τμήματα θα μπορούν να φοιτήσουν παιδιά μικρότερης ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και θα μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν συναδέλφισσες νηπιαγωγοί που ενδεχομένως να χάσουν τη θέση τους στις περιπτώσεις που το κοινοτικό μετατρέπεται σε δημόσιο.
  • Τη στιγμή που το κράτος ανακοινώνει επιχορήγηση διδάκτρων στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, μέσα από το πρόγραμμα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, τα δίδακτρα για παιδιά μικρότερης ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης που φοιτούν σε δημόσιο τμήμα διατηρούνται. Γιατί δεν καταργούνται τα δίδακτρα για όλα τα παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία και ηλικιακά είναι μικρότερα από την υποχρεωτική ηλικία φοίτησης;
  • Τη στιγμή που το κράτος διατυμπανίζει ότι η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής θα γίνει κυρίως μέσα από τις δημόσιες δομές, τα δημόσια νηπιαγωγεία είναι υποστελεχωμένα διοικητικά, αφού το ΥΠΑΝ παρανομεί και δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία και την ίδια ώρα δεν έχει μεριμνήσει το ΥΠΑΝ για στελέχωσή τους με σχολικούς βοηθούς και γραμματειακό προσωπικό.
  • Βάσει των σχεδιασμών του ΥΠΑΝ στο σύνολο της οκταετίας μέχρι δηλαδή το 2032, τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία θα λάβουν επιχορηγήσεις ύψους 32 εκατομμυρίων από το κράτος.

Αν όλα τα πιο πάνω στοιχεία δεν αποτελούν συγκεκαλυμμένες πολιτικές ενίσχυσης των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, τότε τι είναι; Μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση πρέπει να σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά μέσα από τις δημόσιες δομές, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, χωρίς να αναζητούμε ως πολιτεία δεκανίκια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεκανίκια, που στο τέλος της ημέρα αναβαθμίζουν την ιδιωτική εκπαίδευση εις βάρος της δημόσιας.

 

*Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ, μέλος Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.