Συμφωνία συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Δήμου Πολεμιδιών για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου

Συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής δυναμικότητας γύρω στα 9 MW, σε ιδιόκτητη γη του Δήμου Πολεμιδιών, υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Δήμος Πολεμιδιών.

Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Δήμαρχος Πολεμιδιών, κ. Νίκος Αναστασίου, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024, στο γραφείο του Πρύτανη.

Στόχος της συνεργασίας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ΤΕΠΑΚ, του Δήμου και κατοίκων της περιοχής, με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιπλέον, το ΤΕΠΑΚ θα αξιοποιήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο για ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα των ΑΠΕ. Η έρευνα θα εστιάσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας του ΤΕΠΑΚ και του Δήμου Πολεμιδιών, ενώ θα συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της χρήσης ΑΠΕ στην Κύπρο.

Το έργο βρίσκεται σήμερα στο στάδιο του αρχικού σχεδιασμού και της εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων.