Σύστημα αντί-drones βρίσκεται υπό έρευνα από τον Οδυσσέα

Σοβαρή καταγγελία, που αφορά την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον, έγινε τον περασμένο μήνα στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Η εν λόγω καταγγελία αφορά διαγωνισμό που προκήρυξε η Αστυνομία Κύπρου και ήδη έχει κατακυρωθεί σε εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2021. Αφορά προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση στη χρήση συστημάτων προστασίας κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας, από ενδεχόμενες επιθέσεις μέσω μη επανδρωμένων πτητικών μέσων.

Με απλά λόγια, πρόκειται για τα ευρέως γνωστά drones, τα οποία αποτελούν υπερόπλο της εποχής, όπως διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα προσάπτονται από εμπειρογνώμονες σε επιστολή που στάλθηκε στον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη στις 6 Μαΐου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς της επιτυχούσας εταιρείας, δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που τέθηκαν. Υπάρχουν, δηλαδή, σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον το σύστημα θα επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο.

Ταυτόχρονα και με βάση πάντα το περιεχόμενο της καταγγελίας, στελέχη της εταιρείας που θα υλοποιήσει αυτό το νευραλγικής σημασίας έργο, δεν έχουν τα προσόντα και δη την ανάλογη προϋπηρεσία, κάτι το οποίο ήταν βασική προϋπόθεση με βάση τους όρους της προσφοράς. Πέραν τούτου, προκύπτει ότι εταιρικό στέλεχος του επιτυχόντα προσφοροδότη, είχε σημαντική θέση στην εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές, το οποίο συνοδεύτηκε από πολλά ευτράπελα, σύμφωνα και με δικογραφία του πρόσφατου παρελθόντος.

Οι καταγγέλλοντες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αφού πρώτα αιτούνται στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να διερευνήσει «ψευδή/παραπλανητικά στοιχεία» που δηλώθηκαν από τον επιτυχόντα προσφοροδότη, παραθέτουν και υλικό προς επιβεβαίωση των όσων υποστηρίζουν.

Σίριαλ οι τεχνικές προδιαγραφές

Ξεκινώντας από το πρώτο σημείο της καταγγελίας, που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της επιτυχούσας προσφοράς, στην καταγγελία διατυπώνεται η θέση πως αυτές δεν πληρούνται. Αν και όπως σημειώνεται, ο τεχνικός φάκελος που υπέβαλε η εταιρεία δεν είναι διαθέσιμος, εντούτοις από τα ήδη γνωστοποιημένα στοιχεία του, προκύπτει ότι κάποια από τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Οι εμπειρογνώμονες που προέβησαν στην καταγγελία προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παραθέτουν αναλυτικά περί τις 10 σχετικές επισημάνσεις, καταγράφοντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους εκφράζουν αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Απόρρητοι οι φάκελοι

Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόσβαση στους φακέλους της εταιρείας που κέρδισε την προσφορά. Άλλη εταιρεία που συμμετείχε στον διαγωνισμό προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και αιτήθηκε όπως της αποκαλυφθεί το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου των επιτυχόντων.

Ωστόσο, η αναθέτουσα Αρχή που στην προκειμένη είναι η Αστυνομία Κύπρου, ενημέρωσε πως αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητοι, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Με απλά λόγια, οι αμφιβολίες κατά πόσον πληρούνται οι τεχνικοί όροι και κατ’ επέκταση αν διασφαλίζεται η επιτυχία του συστήματος, παραμένουν.

Μάλιστα, οι πιο πάνω προβληματισμοί ευλόγως επιτείνονται, αν αναλογιστούμε το λεκτικό απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο κι εκδόθηκε στις 3/6/2022. Εταιρική οντότητα που συμμετείχε στον διαγωνισμό, προσέφυγε στην Αρχή προσβάλλοντας την κατακύρωση στην επιτυχούσα ανταγωνίστρια εταιρεία.

Ανάμεσα στα επιχειρήματα που προέβαλε η παραπονούμενη εταιρεία ήταν ότι οι τεχνικοί όροι του διαγωνισμού δεν πληρούνταν από τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Η απόφαση ήταν απορριπτική, με την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών να σημειώνει στην ετυμηγορία της: «Σ’ ό,τι αφορά το τεχνικό περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων αυτό δεν είμαστε σε θέση να το αξιολογήσουμε και συνεπώς παραμένει ανεξέλεγκτο όπως ακριβώς προβλέπει και η σχετική νομολογία».

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να έχει πρόσβαση κάποιος στον τεχνικό φάκελο και να διαπιστώσει κατά πόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

πηγή: Philenews