ΤΕΠΑΚ/ INDUSAC: Μεγάλη ευκαιρία για φοιτητές και ερευνητές να συνεργαστούν με επιχειρήσεις, με οικονομική στήριξη €1000 ανά φοιτητή

Το ΤΕΠΑΚ, μέσω του προγράμματος INDUSAC, καλεί όλους τους/τις φοιτητές/τριες και ερευνητές/ριες να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και να βρουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις. Το έργο INDUSAC χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  HORIZON EUROPE και στοχεύει στη συν-δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας επιχειρήσεων και ακαδημίας.

Τουλάχιστον 300 δράσεις/προκλήσεις θα είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας INDUSAC που έχει δημιουργηθεί, και οι εν λόγω δράσεις/προκλήσεις θα έχουν ως επικεφαλής ομάδες που θα αποτελούνται από φοιτητές/ριες, ερευνητές/ριες και εταιρείες από όλη την Ευρώπη. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η οποία θα έχει διάρκεια 4 με 8 εβδομάδες, επιδιώκεται η λύση εταιρικών προκλήσεων σε πολλαπλούς βιομηχανικούς τομείς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές/ριες, ερευνητές/ριες από όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου, και από όλους τους κλάδους σπουδών. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, θα προσφέρεται οικονομική υποστήριξη αξίας 1000 ευρώ σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια.

Φοιτητές/ριες και ερευνητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν, σε πρώτη φάση, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα υπάρξουν ακόμη δυο φάσεις, οι οποίες αναγράφονται στην ιστοσελίδα του INDUSAC.

Προσβλέποντας στο μέλλον, ο αντίκτυπος του έργου INDUSAC θα επεκταθεί και μετέπειτα την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Μέσω αυτού του μηχανισμού,  η συμμετοχή σε αυτές τις προκλήσεις είναι μια αξιοσημείωτη προσθήκη για το βιογραφικό και το εκπαιδευτικό ταξίδι κάθε φοιτητή/ας.

Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία! Εγγραφές μέσω της ιστοσελίδα  https://indusac.eu/ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελίζα Νικολάου στο [email protected] ή στο 25 002306.