Θετικό outlook από την DBRS για την ελληνική οικονομία

Δεν προχώρησε τελικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας η DBRS. Συγκεκριμένα κράτησε σταθερό το rating σε ΒΒ (low), ωστόσο αναβάθμισε το outlook σε θετικό από σταθερό, προϊδεάζοντας για κίνηση στο μέλλον.

Του Θανάση Παπαδή

Δεν προχώρησε τελικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας η DBRS. Συγκεκριμένα κράτησε σταθερό το rating σε ΒΒ (low), ωστόσο αναβάθμισε το outlook σε θετικό από σταθερό, προϊδεάζοντας για κίνηση στο μέλλον.

O οίκος διατήρησε τη χώρα τρεις θέσεις χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Standard and Poor’s αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ-, διατηρώντας θετικό outlook. Την ίδια στιγμή, η βαθμολογία της Moody’s στην Ελλάδα είναι στο B1, ένα επίπεδο κάτω από αυτή της Fitch, η οποία διατηρεί BB- με σταθερό outlook.

Σύμφωνα με τον οίκο, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα ανακάμπτει μετά τα χρόνια της κρίσης και βρίσκεται πλέον στο τρίτο διαδοχικό έτος ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ διαθέτει ένα μεγάλο “μαξιλάρι” που επιτρέπει την εκπλήρωση των ακαθάριστων αναγκών δανεισμού της για περίπου δύο χρόνια και παράλληλα το κόστος δανεισμού της από τις αγορές έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Ο οίκος σημειώνει, ωστόσο, ότι το δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 173,3% του ΑΕΠ στα τέλη του 2019. Προσθέτει, πάντως, ότι είναι θετικό το γεγονός πως το χρέος έχει πολύ μεγάλο ορίζοντα ωρίμανσης καθώς και ότι το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται στην κατοχή των ευρωπαϊκών θεσμών (ΕΕ).

Η DBRS προσθέτει, πάντως, ότι από την τελευταία αξιολόγησή της, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο από πολλές απόψεις, γεγονός που την οδήγησε να προχωρήσει σε αναβάθμιση των προοπτικών της χώρας (trend) σε θετικές από σταθερές.

Όπως σημειώνει, υπάρχει νέα κυβέρνηση με ισχυρή δέσμευση και δυναμική για να εφαρμόσει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Επιπλέον, έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση στις αγορές, ενώ επιπρόσθετα η Ελλάδα είναι σε τροχιά να αποπληρώσει 2,7 δισ. ευρώ ακριβών δανείων του ΔΝΤ. Επιπλέον, το πρόγραμμα “Ηρακλής” αναμένεται να στηρίξει τις τράπεζες στην προσπάθεια να απομακρύνουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από τους ισολογισμούς τους, ενώ επισημαίνει και την πλήρη άρση των capital controls τον Σεπτέμβριο.

Η DBRS τονίζει ότι θα υπάρξει αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου αν: α) συνεχιστεί η εφαρμογή των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης, β) διατηρηθεί η συμμόρφωση με το πρόγραμμα μεταμνημονιακής εποπτείας, γ) εδραιωθεί περαιτέρω η πρόσβαση της χώρας στις αγορές ομολόγων και δ) συνεχιστεί η βελτίωση της χρηματοοικονομικής “υγείας” των τραπεζών.

Στον αντίποδα, παράγοντες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια υποβάθμιση είναι: α) η αναστροφή ή το πάγωμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, β) μια σημαντική δημοσιονομική απόκλιση ή γ) μια νέα αστάθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα.