Τίτλοι τέλους για τον Τερκενλή στη Λευκωσία

Λειτούργησε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2019