Το ΑΚΕΛ ετοιµάζει «προζύµι» για την επικείµενη φορολογική µεταρρύθµιση

Της Αλεξίας Καφετζή

Άνοιξε διάλογο µε οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς

Το ΑΚΕΛ µπαίνει ξανά µπροστά και αναλαµβάνει πρωτοβουλία, ενόψει της επικείµενης φορολογικής µεταρρύθµισης. Για το σκοπό αυτό, µάλιστα, έχει ανοίξει πλατφόρµα για διάλογο µε οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς µε στόχο να καταγράψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε να ετοιµάσει ένα «προζύµι» προτάσεων που θα οδηγούν σ’ ένα νέο φορολογικό σύστηµα απλό, δίκαιο και αποτελεσµατικό.

Η αρχή έγινε µε την πραγµατοποίηση αυτή την εβδοµάδα της 2ης Συνάντησης Οικονοµίας, στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι απ’ όλο το φάσµα της οικονοµίας και της κοινωνίας. Σηµειώνεται ότι προηγήθηκε η 1η Συνάντηση Οικονοµίας, η οποία αφορούσε το σχεδιασµό ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας, καθώς και το Φόρουµ Οικονοµίας στο οποίο επίσης καταγράφηκαν προτάσεις και απόψεις από φορείς της οικονοµίας και της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τον διάλογο, στην εισαγωγική του παρέµβαση ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις και τις αδικίες οι οποίες υπάρχουν στο υφιστάµενο φορολογικό σύστηµα και τόνισε ότι: «Φιλοδοξούµε να ξεκινήσουµε ένα δοµηµένο διάλογο µε στόχο να µετουσιώσουµε τις γενικές αρχές που πιστεύουµε ότι πρέπει να διέπουν το φορολογικό µας σύστηµα σε συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής που θα παρουσιάσουµε προς την κοινωνία». Κατέθεσε επίσης τις σκέψεις του ΑΚΕΛ για την επικείµενη φορολογική µεταρρύθµιση, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

• Να είναι κοινωνικά δίκαιη κατανέµοντας τα βάρη ανάλογα µε τη φορολογική δυνατότητα του καθενός. Όπως υπέδειξε ο Στ. Στεφάνου, «όσο πιο δίκαιο είναι το φορολογικό σύστηµα, τόσο πιο αποτελεσµατικό είναι γιατί καλλιεργεί τη φορολογική συνείδηση και περιορίζει τη φοροδιαφυγή».

• Να λειτουργεί ως µέσο άσκησης οικονοµικής πολιτικής για µια βιώσιµη, ισορροπηµένη και κοινωνικά προσανατολισµένη ανάπτυξη. Να λειτουργεί αφενός ως ασπίδα προστασίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου να παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα για στήριξη σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας.

• Να λειτουργεί ως µέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των οικονοµικά ασθενέστερων.

• Να είναι δηµοσιονοµικά αποτελεσµατική διασφαλίζοντας από τη µια επαρκείς πόρους και από την άλλη µειώνοντας την απώλεια εσόδων για το κράτος από τη φοροδιαφυγή. Όπως τόνισε ο Στ. Στεφάνου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βελτίωση του ελέγχου και του τρόπου φορολόγησης.

• Να είναι απλή, άµεση, διαφανής, αλλά πρωτίστως ικανή στο να ανταποκρίνεται στα συνεχώς µεταβαλλόµενα τεχνολογικά δεδοµένα της ψηφιακής µετάβασης.

• Να είναι φιλική προς το επιχειρείν παρέχοντας κίνητρα σεβασµού του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

∆ίδοντας το στίγµα των προθέσεων του ΑΚΕΛ, ο Στ. Στεφάνου τόνισε τέλος ότι «θέλουµε να συζητήσουµε, να προβληµατιστούµε, να αξιολογήσουµε απόψεις και εισηγήσεις και, αφού πραγµατοποιήσουµε συναντήσεις µε θεσµικούς και άλλους παράγοντες σχετικούς µε τα φορολογικά ζητήµατα, να καταλήξουµε σε µια συνολική πρόταση µε στόχο να συµβάλουµε στην προσπάθεια για ένα νέο φορολογικό σύστηµα: Απλό, ∆ίκαιο και Αποτελεσµατικό».