Τo Andrey & Julia Dashin’s Foundation παρουσιάζει το έργο “Reclaimed Waters: A Reflection on Sea Pollution”

Text in English follows

Το Andrey and Julia Dashin’s Foundation παρουσιάζει το εντυπωσιακό έργο Reclaimed Waters: A reflection on sea pollution, ένα εναλλακτικό γλυπτό από μέταλλο, διαστάσεων 3,6×1,8 μέτρων, το οποίο εκτίθεται μέχρι και τις 21 Μαΐου στον εκθεσιακό χώρο Warehouse by ITQuater στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της 2ης περιβαλλοντικής έκθεσης τέχνης RE:SOURCE, που διοργανώνουν το City Friends Club και ο οργανισμός ARTNOW.

Εμπνευσμένο από τους διάσημους καλλιτέχνες Veronika Dubnytska και Προκόπη Κωνσταντίνου, το μεταλλικό έργο τέχνης είναι κατασκευασμένο με τη χρήση απορριμμάτων που συλλέχθηκαν από την ακτογραμμή της Λεμεσού, απεικονίζοντας τη θαλάσσια ζωή, και υπογραμμίζοντας το φλέγον ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών, παλαιών διχτυών αλιείας και ελαστικών, αναδεικνύουν τόσο την ομορφιά, όσο και την ευθραυστότητα της θάλασσάς μας, καθώς και τον βαθύ αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης εταιρικής δράσης καθαρισμού που διοργανώθηκε από το City Friends Club, με δωρεά από το Ίδρυμα Andrey & Julia Dashin και τη σημαντική υποστήριξη από την ομάδα του ομίλου Exinity. Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους ενώθηκαν για αυτή την σημαντική αποστολή, καθαρίζοντας την ακτή από σκουπίδια και μετατρέποντας μέρος των απορριμμάτων σε αυτό το σημαντικό έργο τέχνης.

Η υλοποίηση της δράσης περιλάμβανε επίσης τη συμβολή και συνεργασία με τους μαθητές της 4ης τάξης του Α’ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου, που υπό την καθοδήγηση της δασκάλας, ερευνήτριας, δημιουργού παιδικής λογοτεχνίας και διευθύντριας του “Μικρού Οδυσσέα”, Άντζελας Χαλκιοπούλου, συνέβαλαν στον σχεδιασμό του έργου, συνεισφέροντας με τις ιδέες τους για το περιβάλλον μέσω ενός εργαστηρίου αφήγησης για την αειφορία.

Οι ιδρυτές του Ιδρύματος Andrey Dashin και Julia Dashina, δήλωσαν: «Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε το “‘Reclaimed Water “, ένα έργο που προάγει την καλλιτεχνική έκφραση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως μια αυστηρή υπενθύμιση των περιβαλλοντικών μας ευθυνών. Η εμπλοκή της κοινότητάς μας, και ιδιαίτερα των νέων μας, στις προσπάθειες για αειφορία είναι κρίσιμη για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος». Το Ίδρυμα ενθαρρύνει την κοινότητα να επισκεφθεί την έκθεση RE:SOURCE και να εμπνευστεί ατομικές δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. «Γίνε μέρος της λύσης, όχι της ρύπανσης!» είναι το σύνθημα που εμφανίζεται μπροστά από το έργο, προτρέποντας τους επισκέπτες να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή τους ζωή.

Η έκθεση RE:SOURCE θα ανοίξει τις πόρτες της στις 17 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Μαΐου, παρουσιάζοντας πάνω από 30 Κύπριους και διεθνείς καλλιτέχνες. Επιλεγμένοι από περισσότερες από 100 αιτήσεις ανοιχτής πρόσκλησης, οι καλλιτέχνες που επιλέγηκαν εξερευνούν με καλλιτεχνική άποψη τις σχέσης φύσης-ανθρώπου ως απάντηση στη ρύπανση από σκουπίδια. Παράλληλα προωθούν άμεσες δράσεις για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Το Andrey & Julia Dashin’s Foundation, υπερήφανος χορηγός αυτής της έκθεσης, προσκαλεί τους επισκέπτες να δουν από κοντά το εντυπωσιακό αυτό γλυπτό ψαριού, για μια μοναδική εμπειρία που προσομοιάζει τον υποθαλάσσιο κόσμο που επηρεάζεται από τη ρύπανση.

Το Ίδρυμα Andrey and Julia Dashin αφοσιώνεται σε φιλανθρωπικές δράσεις και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κοινωνίας, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Μέσω διαφόρων συνεργασιών, το Ίδρυμα στοχεύει στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλη την Κύπρο.

 


Andrey and Julia Dashin’s Foundation unveils

“Reclaimed Waters” art installation to combat sea pollution

The Andrey and Julia Dashin Foundation proudly announces the unveiling of “Reclaimed Waters: A Reflection on Sea Pollution,” a transformative 3.6×1.8m metal fish sculpture. This captivating art installation will be displayed at the Warehouse by ITQuater venue in Limassol during the second edition of the RE:SOURCE environmental art exhibition by the City Friends Club and the ARTNOW Agency, starting on Friday, May 17, 2024.

Created by renowned artists Veronika Dubnytska and Prokopis Constantinou, the sculpture utilizes waste collected from Limassol’s coastline to depict marine life, highlighting the urgent issue of sea pollution. The materials, including plastics, old fishing nets, and rubber, showcase both the beauty and fragility of our sea and the profound impact of human activity on marine ecosystems.

The initiative follows a successful corporate clean-up event led by the City Friends Club, with a donation from the Andrey and Julia Dashin Foundation and significant support from the Exinity Group team. Employees and their families united for this crucial mission, clearing the coast of litter and transforming some of the waste into this meaningful art piece.

This initiative also featured a unique collaboration with fourth-grade students from Kolossi A’ Primary Public School. Under the guidance of Mrs. Angela Chalkiopoulou, a teacher, educator, researcher of children’s literature, and creative director of “Little Odysseus,” the students contributed to the design elements of the artwork, offering their perspectives on environmental conservation through a storytelling workshop on sustainability.

Mr. Andrey and Mrs. Julia Dashin, founders of the Andrey and Julia Dashin’s Foundation, stated, “We are proud to present ‘Reclaimed Waters,’ a project that fosters artistic expression while serving as a stark reminder of our environmental responsibilities. Engaging our community, particularly our youth, in sustainability efforts is crucial for building a sustainable future.” The Foundation encourages the community to visit the installation and reflect on individual actions to reduce environmental footprints. “Be part of the solution, not the pollution!” reads the slogan displayed in front of the sculpture, urging visitors to adopt sustainable practices in their daily lives.

The RE:SOURCE exhibition will open on May 17 and run until May 21, featuring over 30 Cypriot and international artists. Selected from over 100 open-call applications, these artists explore the artistic vision of the nature-human bond in response to trash pollution and promote direct actions to tackle the environmental emergency. The Andrey and Julia Dashin Foundation, a proud sponsor of this exhibition, invites visitors to step inside the large-scale fish sculpture for an immersive experience simulating the undersea world affected by pollution.

The Andrey and Julia Dashin Foundation is dedicated to impactful philanthropy and is focused on community development, environmental sustainability, and educational initiatives. Through diverse collaborations and proactive engagement, the Foundation aims to tackle key societal challenges and enhance the quality of life across Cyprus.