Το ΕΤΧΣ θα βοηθήσει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

 

Στήριξη στην απόφαση της Κυβέρνησης να ζητήσει οικονομική στήριξη από το ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), έδωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα, τονίζοντας ότι η οικονομική στήριξη θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων της Κυβέρνησης για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με παράλληλη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

“Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  στηρίζει την απόφαση  της κυπριακής κυβέρνησης να ζητήσει οικονομική στήριξη από το ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), η οποία έχει προκληθεί από την ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση εκείνων των κυπριακών τραπεζών οι οποίες δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών του Ιουνίου του 2012”, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ΚΤ, “η οικονομική στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους μας θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται κατά τρόπο έγκαιρο και μεθοδικό, με παράλληλη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και της οικονομίας γενικότερα”.

“Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές περιόδους, κατά τις οποίες τα δημόσια οικονομικά δέχονται ήδη έντονες πιέσεις”, τονίζει, “είναι ζωτικής σημασίας να αποκατασταθεί η ικανότητα του τραπεζικού συστήματος για προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης όσο το δυνατόν συντομότερα”.

Τονίζει ακόμη ότι “είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανές μελλοντικές αρνητικές επιδράσεις που προέρχονται από τη δραστηριοποίηση των κυπριακών τραπεζών σε άλλες χώρες”.

Σημειώνει τέλος ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιδιώκει να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Κυβέρνηση έτσι ώστε να συμβάλει στην εξασφάλιση της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας.