Το ΙΝΓΚ στον αγώνα κατά της Νόσου του Huntington

Ο Μάιος είναι ο μήνας ενημέρωσης του κοινού για τη Νόσο του Huntington (HD) και είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους ασθενείς, ενήλικες και ανήλικους. Κτίρια, μνημεία και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο φωτίζονται με μπλε και μωβ, συμμετέχοντας στην εκστρατεία που είναι γνωστή ως Light it up for HD. Στην εκστρατεία αυτή συμμετείχε για έβδομη χρονιά και το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου.

Η νόσος του Huntington είναι μια σπάνια, προοδευτική, αυτοσωματική επικρατούσα νόσος που επηρεάζει τους νευρώνες στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Χαρακτηρίζεται από επανάληψη CAG στο γονίδιο HTT που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη HTT. Τα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν, κινητική, γνωστική και συμπεριφορική έκπτωση.

Οι εργασίες  αυτές αποκάλυψαν  διάφορα βιολογικά μονοπάτια που φαίνεται να εμπλέκονται στην HD είτε κατά τη διάρκεια των προ-συμπτωματικών είτε των συμπτωματικών σταδίων της HD. Αυτό μπορεί να προσφέρει κάποιες ενδείξεις για τους μοριακούς μηχανισμούς, τις οδούς και τα κυτταρικά συστατικά που καθορίζουν την HD και πώς αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ