Το νέο ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στην οποία προέβη μετά το πέρας της συνεδρίας ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας διορίζεται ο Παναγιώτης Σεντόνας και Αντιπρόεδρος η Κωνσταντίνα Καραγιάννη.

Μέλη οι Νέμος Κουτσοκούμνης, Ιωάννης Παπουής, Πέτρος Δημητρίου, Μάριος Παναγή και Γιάννης Παναγιώτου.

Επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ετοιμάσει νομοσχέδιο και το αποστείλει στη Βουλή για τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας ώστε τα Μέλη του ΔΣ από 7 να γίνουν 9.